Glenn Raaby, Revisor og direktør

Du kan kontakte Glenn på mail glenn@raabyrevision.dk

Karin Jensen, Revisor

Du kan kontakte Karin på mail karin@raabyrevision.dk eller tlf. 7879 7627

Heidi Nielsen, Revisorassistent 

Du kan kontakte Heidi på mail heidi@raabyrevision.dk eller tlf. 7879 7622

Mona Møller Nielsen, Kontorassistent

Du kan kontakte Mona på mail mona@raabyrevision.dk eller tlf. 7879 7620