NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Hvad med +/- 15%-reglen?

I forbindelse med de nye foreløbige vurderinger for 2022, er der opstået et vigtigt spørgsmål i revisor- og advokatkredse vedr. +/- 15 %-reglen – jf. 1982 cirkulæret.Derfor har FDRs repræsentant i skattekontaktudvalget stillet følgende spørgsmål til Skattestyrelsen:Kan man fortsat anvende de gamle vurderinger +/- 15 %, da det fremgår af cirkulæret, og den fiktive vurdering…

Forstå de nye boligskatteregler

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Nye boligskatteregler

Den 1. januar 2024 træder nye boligskatteregler i kraft. Trods stigende ejendomsvurderinger står fire ud af fem nuværende boligejere til skattelettelser, mens resten kan forvente en skatterabat.Ved årsskiftet overgår alle boligejere til nye boligskatteregler. Den 12. september blev de foreløbige 2022-vurderinger, der udgør beskatningsgrundlaget fra 2024, tilgængelige for alle boligejere på Vurderingsportalen.De nye boligskatteregler tager…

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret undervisning i november 2023. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand.Sådan foregår undervisningenDer vil blive…

Danske Revisorer, nr. 3/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…