NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Danske Revisorer, nr. 4/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Forhøjet indkomstskat for selskaber i finansiel sektor

De nye regler vedrørende forhøjet indkomstskat for selskaber i den finansielle sektor trådte i kraft den 1. januar 2023. Et udtræk fra Finanstilsynet viser alle de selskaber, der er omfattet af de nye regler i selskabsskattelovens § 17 A.Skattestyrelsen vil registrere en ny pligt på pågældende selskaber, som blot betyder, at selskabet er omfattet af…

Gode råd til at få hurtigere skattekort/skattepersonnummer til din nye medarbejder

Skattestyrelsen fortsætter indsatsen for at holde en kort sagsbehandlingstid – og du kan hjælpe ved at følge disse gode råd.Skattestyrelsen har de sidste par år haft succes med at nedbringe sagsbehandlingstiden og forbedre vejledningen om tildeling af skattepersonnummer og skattekort. Senest har Skattestyrelsen i august implementeret en enklere digital blanket 04.063 med mere vejledning til…

Fra 2025 skal alle selskaber kun indberette deres årsrapport i ét format

Nye regler betyder, at alle selskaber fra 2025 skal indberette deres årsrapport i formatet Inline XBRL. Med det nye krav sikres en højere kvalitet af regnskabsdata, da der skabes højere gennemsigtighed mellem den strukturerede årsrapport og den visuelle årsrapport. Dette vil imødekomme informationsbehovet hos flere regnskabslæsere, og samtidig vil ændringen betyde, at regnskabsinformationerne vil nå et…

Befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse i 2024

Skatterådet har netop fastsat satserne for befordringsfradrag og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, og du kan se frem til en mindre stigning i satserne i det kommende år.Der er en mindre stigning i satserne i år, hvilket skyldes, at Skattestyrelsen forventer en beskeden stigning i benzinprisen fra i år til næste år. Derudover forventes udgifterne…