NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

TastSelv-koden lukkes for borgere med MitID

I nærmeste fremtid lukker Skattestyrelsen for brug af TastSelv-kode for de borgere, som både har MitID og TastSelv-kode. Adgang med TastSelv-kode bibeholdes dog for borgere uden MitID.Det vil sige, at du skal bruge dit MitID for bl.a. at kunne se din årsopgørelse i marts.Du kan give en anden person adgang (autorisation) til at se og indtaste…

Årsopgørelsen er klar den 11. marts

Ved åbningen af årsopgørelsen sidste år var der flere end 3 mio. logins i løbet af de første to dage.Skattestyrelsen opfordrer til, at du bruger tid på at løbe oplysningerne igennem. For selv om Skattestyrelsen får langt de fleste oplysninger automatisk, kan der være indtægter eller fradrag, du selv skal sørge for at oplyse til…

Nye regler om lempelse af afgift af rumvarme

Hotellers og lignende virksomheders afgift for rumvarme lempes fra 1. januar 2024. Reglerne betyder, at der er en andel af dine afgifter til varme, du kan få godtgjort.Afgiften er delt op i henholdsvis en procesafgift og en rumvarmeafgift. Tilsammen udgør de 100 procent af afgiften. Afgifter af de fossile brændsler (gas, kul og mineralolie), som…

Husk at rette forskudsopgørelsen

Det er ved at være sidste chance for at ændre i forskudsopgørelsen for 2024, hvis det skal slå igennem ved første lønudbetaling.Ændringer til forskudsopgørelsen for 2024 skal typisk foretages inden den 20. januar, hvis justeringerne skal slå igennem til årets første lønudbetaling. Forskudsopgørelsen kan rettes løbende gennem året, så den passer med de ændringer, der…

Digital bogføring – potentiale for automatisering

Den 1. juli 2024 træder kravet om digital bogføring i kraft for alle årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et registreret standard bogføringssystem. For personligt ejede virksomheder og foreninger sættes digital bogføring tidligst i kraft i 2026.Digital bogføring betyder, at virksomheder skal bogføre alle deres transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem.Kravene om digital bogføring gør…