NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Aktieselskaber

Fra 1. juli kan du stifte et aktieselskab med en selskabskapital på kr. 400.000. Som tidligere er kravet til den indbetalte kapital kun 25%, altså nu 100.000 mod tidligere 125.000, såfremt man ved stiftelsen benytter reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen. Fra samme dato bliver det også muligt for iværksætterselskaber, i forbindelse med omdannelse til…

Er din bil tilstrækkeligt specialindrettet?

Der er køretøjer, der normalt ikke er omfattet af reglerne om fri bil til rådighed. Det gælder fx lastvogne, slamsugere, kranvogne, tankbiler og andre specialkøretøjer. Disse køretøjer anses ikke for egnede som alternativ til en privat bil, og privat kørsel i sådanne køretøjer udløser derfor ikke beskatning efter LL § 16, stk. 4. Specialindrettede køretøjer er…

Momspligt hos honorarmodtagere

Når man taler skat og moms, skelnes der mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der i store træk er det samme i skat og moms. Men hvordan behandles honorarmodtagere (B-indkomst) i momslovgivningen? Skattemæssigt anses honorarindtægter som B-indkomst, og derfor skal honorarmodtagere selv beregne skat og arbejdsmarkedsbidrag.Momsmæssigt findes begrebet honorarmodtager ikke. Da der kun skelnes mellem lønmodtagere…

Skal du betale skat af dine bitcoins?

Skatterådet har taget stilling til, om du skal betale skat af dine bitcoins. Skatterådet, som er den øverste administrative myndighed for SKAT, har i en ny afgørelse slået fast, at hvis du er dansk skatteborger og har solgt bitcoins, så skal du betale skat af din gevinst. Men omvendt kan du også få fradrag for…

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Du kan vælge at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit i perioden 1. januar til 30. juni 2018, hvis du ikke længere ønsker at være med i efterlønsordningen. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du vælger at få udbetalt dit efterlønsbidrag, kan du ikke på et senere tidspunkt gøre brug af efterlønsordningen eller optjene…