NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Offentliggørelse af retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2023

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder for 2023. Sammen med retningslinjerne er der offentliggjort en opdateret tilsynsplan for tilsynet med godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. Der er i år foretaget en ændring i udførelsen af kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder. Ændringen er foretaget som følge af, at alle godkendte revisionsvirksomheder på nuværende tidspunkt skal have implementeret…

Ny årsberetning for Erhvervsstyrelsens kontrol og tilsyn

Årsberetningen beskriver den generelle erhvervsregulering i relation til selskaber og virksomheder og omfatter kontrol samt tilsyn på følgende områder:Selskabskontrol Regnskabskontrol Tilsyn med revisorer og revisionsvirksomhederHvidvasktilsyn Tilsyn med erhvervsdrivende fondeÅrsberetningen beskriver yderligere en række særlige initiativer, som styrelsen har iværksat i 2022. Disse er iværksat indenfor fire fokusområder:Effektiv kontrol-og tilsynsindsats Forbedret datakvalitetIndsats mod organiseret kriminalitetTværgående myndighedsarbejdeHent årsberetningen her.

Husk 5-dagesreglen, når du betaler til Skattestyrelsen, især henover sommeren

Mange vil gerne have styr på betaling af diverse krav til Skattestyrelsen, inden de går på ferie. Men husk: Du kan ikke have et beløb stående på Skattekontoen til fremtidige betalingsfrister.BetalingsaftaleHvis du har en betalingsaftale, skal du være særligt opmærksom på betalingstidspunkterne – også på dine øvrige krav.Udskudte frister på A-skat og AM-bidragVær også opmærksom…

Ændring af moms- og lønsumsafgiftsbekendtgørelse, opgørelse af delvis fradragsret (splitmoms)

Skatteministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 790 om ændring af momsbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 811 om ændring af lønsumsafgiftsbekendtgørelsen. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. juli 2023.Formålet med ændringerne er at sikre, at den årlige korrektion af moms og lønsumsafgift ikke udløser et krav om betaling af rente.BaggrundNår en virksomhed har såvel momsfrie som momspligtige indtægter, er…

Skattestyrelsen udskyder selskabernes oplysningsfrist fra den 30. juni til den 25. august 2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…