NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Ny forbedret app til bestilling af dagsbeviser

Nu er det blevet lettere at bestille dagsbeviser direkte til din mobile enhed (både til Android og iPhone). Hvis du har købt et dagsbevis, kan du køre privat i en varebil. Download appen “Dagsbevis” til din enhed, og i løbet af fem minutter har du dagsbeviset på din mobiltelefon. Alle kan købe et dagsbevis, når…

Ny forskudsopgørelse

I disse dage sender SKAT en ny forskudsopgørelse ud til de fleste lønmodtagere. Det skyldes 2 ændringer som Folketinget har vedtaget, efter der blev sendt forskudsopgørelser ud for 2018. Den ene ændring vedrører et nyt jobfradrag, der udgør 4,5 % af den del af arbejdsindkomsten, som overstiger 187.500kr., dog max. 1.400kr. i 2018, men som…

Aktieselskaber

Fra 1. juli kan du stifte et aktieselskab med en selskabskapital på kr. 400.000. Som tidligere er kravet til den indbetalte kapital kun 25%, altså nu 100.000 mod tidligere 125.000, såfremt man ved stiftelsen benytter reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen. Fra samme dato bliver det også muligt for iværksætterselskaber, i forbindelse med omdannelse til…

Er din bil tilstrækkeligt specialindrettet?

Der er køretøjer, der normalt ikke er omfattet af reglerne om fri bil til rådighed. Det gælder fx lastvogne, slamsugere, kranvogne, tankbiler og andre specialkøretøjer. Disse køretøjer anses ikke for egnede som alternativ til en privat bil, og privat kørsel i sådanne køretøjer udløser derfor ikke beskatning efter LL § 16, stk. 4. Specialindrettede køretøjer er…

Momspligt hos honorarmodtagere

Når man taler skat og moms, skelnes der mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der i store træk er det samme i skat og moms. Men hvordan behandles honorarmodtagere (B-indkomst) i momslovgivningen? Skattemæssigt anses honorarindtægter som B-indkomst, og derfor skal honorarmodtagere selv beregne skat og arbejdsmarkedsbidrag.Momsmæssigt findes begrebet honorarmodtager ikke. Da der kun skelnes mellem lønmodtagere…