Slutafregning for kompensation: Fristen nærmer sig

D. 30. september er der frist for at indberette dokumentation for faktiske udgifter, omsætning og hjemsendte ansatte, hvis man har modtaget kompensation i forbindelse med corona. Det er vigtigt at overholde fristen, for afregner man for sent, kan hele kompensationsbeløbet kræves tilbagebetalt!

Læs mere:

Er du i tvivl om, hvordan du skal indberette eller rette feriepenge?


Husk momsfristen 1. september – og få hjælp til at gøre det rigtigt >>

Sommerferien er ovre, tilbage til arbejdsopgaverne… Måske venter en bunke ubesvarede mails? Og så er der også lige en momsfrist…  Den sidste…


Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk. >>

Den opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk. Se mere på SKAT…


Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter >>

Vi har slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. Det drejer sig om:
NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved…

Husk momsfristen 1. september – og få hjælp til at gøre det rigtigt

Sommerferien er ovre, tilbage til arbejdsopgaverne… Måske venter en bunke ubesvarede mails? Og så er der også lige en momsfrist…  Den sidste del kan du få hjælp til her.

Der skal indberettes moms senest 1. september for både dig, der har kvartalsafregning og dig, der har halvårsafregning. Momsperioderne, der skal indberettes, er hhv. andet kvartal 2021 og første halvår 2021.

Husk, at selvom du ikke har haft køb eller salg i virksomheden i den seneste momsperiode, skal du stadig momsindberette; du skal da indberette et ’0’.  Du skal betale en afgift på 800 kr., hvis du ikke indberetter.

Få mere hjælp – og indberet – på skat.dk/huskmoms

Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.

Den opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.Se mere på 
SKATHer kan arbejdsgivere og lønbureauer læse om de nye regler for at beregne skatten af fri bil.Ændringen betyder, at alle medarbejdere skal have beregnet et nyt beskatningsgrundlag for fri bil.Arbejdsgiver skal således indberette et nyt beløb sammen med juli-lønnen til eIndkomst.

Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter

Vi har slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. Det drejer sig om:

NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land.


NT2 – Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land.


Fremover hedder den digitale blanket Nordisk træk – forskudsskat.

Den digitale blanket ligger det samme sted som tidligere NT1NT2 . Her findes papirblanketterne også.

Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop


Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop >>

Det nye er, at vi på kampagne-landingssiden har tilføjet et komprimeret afsnit om, hvad de nye momsregler betyder for virksomhederne. På siden om…


Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 >>

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link
Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen…


Udskydelse af frister for slutafregning >>

Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for covid-19 relateret kompensation bliver…


Du kan søge om et rentefrit momslån – søg senest 16. juni >>

Folketinget har vedtaget, at virksomheder med momsfrist den 1. juni 2021 kan søge om et rentefrit momslån på grund af corona-situationen.
Du kan…

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link

Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen for indberetning af selskabernes årsrapporter forlænges fra 31. maj til 30. juni 2021. Lovforslaget blev 1. behandlet den 4. maj og 2.-3. behandles den 11. maj 2021.

Skatteministeren har besluttet, at oplysningsfristerne for erhvervsdrivende tilsvarende bør forlænges fra 1. juli til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag bliver vedtaget.

Udskydelse af frister for slutafregning

Du kan søge om et rentefrit momslån – søg senest 16. juni

Folketinget har vedtaget, at virksomheder med momsfrist den 1. juni 2021 kan søge om et rentefrit momslån på grund af corona-situationen.

Du kan søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms, din virksomhed har indberettet rettidigt til indberetningsfristen den 1. juni 2021.

Det betyder, at du kan låne et beløb, der svarer til det, du har indberettet for perioden:

• 1. kvartal 2021 med indberetning og betaling den 1. juni 2021.

Hvis du har ændret indberetningen for perioden til et mindre beløb end det oprindelige, vil lånet også blive mindre.

Sådan søger du:

Du kan søge frem til den 16. juni 2021 via virk.dk, og du kan forvente svar på din ansøgning indenfor 12 bankdage.

Lånet skal betales tilbage via Skattekon-toen senest den 1. november 2022.

Mere end 20.000 mangler at omregistrere virksomhedsformen iværksætterselskab inden fristen udløber


Mere end 20.000 mangler at omregistrere virksomhedsformen iværksætterselskab inden fristen udløber >>

Virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) udfases, og inden 15. oktober skal alle iværksætterselskaber således have truffet beslutning om…


Ny blanket om kontrollerede transaktioner – til brug for fysiske personers oplysningspligt >>

En ny blanket 04.021, er nu tilgængelig på skat.dk. Blanketten er til brug for fysiske personers oplysningspligt om kontrollerede …


Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit >>

Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit
En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie….


Skattestyrelsen har udarbejdet vejledninger til grænsependlere. >>

Skattestyrelsen har udarbejdet vejledninger til de grænsependlere, der for indkomståret 2020 skal være særligt opmærksomme på deres årsopgørelse på…