Nyt oplysningsskema i TastSelv Selskabsskat (DIAS) for indkomståret 2022

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Fagligt indstik, nr. 1/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Danske Revisorer, nr. 1/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Nyt fra din revisor, nr. 121/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Indsendelse af oplysningsskemaer for indkomståret 2022

Borgere, der er omfattet af digital pligt, kan indberette via TastSelv under ”Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet” fra mandag d. 13. marts 2023.

Med hensyn til eventuel autorisation til rådgivers klients TastSelv, kan rådgivers klient give adgang via denne guide:

1. Log på tastselv.skat.dk/borger

2. Vælg Profil

3. Vælg Giv adgang til rådgivere eller andre

Hvis det ikke er muligt for klienten at give rådgiver adgang, kan blanket 02.052 benyttes.

Der er borgere, som på grund af profiltype ikke kan benytte TastSelv og derfor har brug for at indsende

oplysningsskemaer for at få dannet en årsopgørelse.

Skal man have åbnet for udlandsfelterne i TastSelv, kan Skattestyrelsen i de fleste tilfælde åbne dem med det samme. Man

kan skrive til dem i chatten, eller ringe på tlf. 7222 2892.

Husk at mailpostkassen raadgiver@sktst.dk ikke er til oplysningsskemaer, da de indeholder

personoplysninger.

Har man brug for at indsende oplysningsskemaer, kan følgende sti i kontaktformularen benyttes:

Indsend oplysningsskema for 2022.

Du finder kontaktformularen her:

 1. Log på tastselv.skat.dk/borger
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Indsend oplysningsskema for 2022

Nyhed

Der er i år åbnet en ny mulighed for at indsende oplysningsskemaer vedrørende fraflytterbeskatning –

henstandsbeholdning. Her kan blanket 04.065 indsendes for profiler med fraflytterbeskatning –

henstandsbeholdninger.

Derudover er oplysningsskemaer vedrørende virksomhed/udlejning af ejendom blevet opdelt, så der nu skal vælges, om der udover virksomhed/udlejning også er udlandsforhold.

Læs mere her.

Renteudgifter i forældrelejligheder

Mange er stadig i tvivl om, hvordan renterne i en forældrelejlighed skal behandles.

Hovedreglen er, at disse renter behandles som alle øvrige renteudgifter, som man har – nemlig som negativ kapitalindkomst.

Renterne bliver automatisk indberettet fra bank eller kreditforening – man skal således intet rette på oplysningskortet.

Overskud af forældrelejligheden eksklusiv renter oplyses i felt 111. Underskud oplyses i felt 112.

Over-/underskud er personlig indkomst, hvor der betales topskat + AM-bidrag af overskud, og over-/underskud indgår i højeste marginalskat – op til ca. 55 %.

Tidligere kunne renterne fradrages i overskuddet, hvis man anvendte virksomhedsordningen, og rentefradraget havde dermed en skatteværdi på ca. 55%. Nu er skatteværdien af rentefradrag ca. 25 – 33 %.

Har man kun forældrelejligheden som eneste erhvervsvirksomhed, skal man ikke anvende virksomhedsordningen, da det ikke kan betale sig.

Hvis man har flere virksomheder inkl. forældrelejligheden, og de(n) andre virksomheder anvender virksomhedsordningen, skal man også anvende virksomhedsordningen for forældrelejligheden.

Man fratrækker renterne for forældrelejligheden i virksomhedens indkomst – som andre typer virksomhedsrenter.

Der skal ved årets afslutning ske en regulering, således at man bliver beskattet uden, at renterne fragår i den øverste marginalskat – altså på lige fod med øvrige private renteudgifter.

Reguleringen kaldes rentekorrektion.

Denne beregnes ved, at man beregner forældrelejlighedens andel af alle virksomhedernes samlede aktiver. Hvis forældrelejligheden udgør 20 % af alle aktiverne, skal man i beregningen af rentekorrektionen anse 20 % af den samlede gæld for at være lejlighedens andel af den samlede gæld.

Af forældrelejlighedens beregnede andel af den samlede gæld beregnes en rente (rentekorrektion) på 3 %. Dette beløb tillægges den personlige indkomst og fradrages i kapitalindkomsten.

Rent praktisk angives beløbet i et specielt felt under virksomhedsordningen, kaldt ”rentekorrektion”.

Hele idéen i dette er, at alle kun skal have rentefradrag som kapitalindkomst og ikke må få fradrag i deres personlige indkomst.

På det fortrykte oplysningskort er indberettet de samlede renter fra f.eks. kreditforeningen. Har man selv en ejendom samt forældrelejeligheden, skal man ved sidste metode flytte renterne fra privat til erhverv. Dette gøres rent praktisk ved at trykke på ”regnemaskinen” ud for prioritetsrenterne og så angive forældrelejlighedens renter i feltet ”flyt til erhvervsmæssige renter”.

Man skal være opmærksom på, at det er uden betydning, hvad den faktiske gæld i forældrelejligheden er. Der kan f.eks. godt beregnes en rentekorrektion af en gæld på 2 mio. kr., selvom der kun er et lån på 1 mio. kr. i forældrelejligheden.

Det er rimelig kompliceret, så revisorassistance vil i mange tilfælde være nødvendigt.

Af direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster ApS

Besøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Skrevet af revisor FDR, Carsten H. Fohlmann, Contar ApS

Ligesom alle andre i branchen fik jeg lidt hjertebanken, da mailen kom med, at der i virksomhedens digitale postkasse var post fra Erhvervsstyrelsen. Det var den frygtede – men ventede – besked om varsling af tilsynsbesøg for at kontrollere vores overholdelse af hvidvaskloven.

Indenfor et par uger skulle jeg indsende:

 • En redegørelse for virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter
 • Virksomhedens risikovurdering og de skriftlige politikker, forretningsgange mv. jf. hvidvasklovens §7 og 8. (Det, vi i FDR kalder Hvidvaskmanualen)
 • Kundelisten med CVR-nr.

Og så stod der, at tilsynsbesøget ville finde sted nogle uger herefter.

Forberedelse af dokumenterne til indsendelse

Kundelisten udarbejdede jeg med vores nuværende kunder, men vær opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen formentlig supplerer den liste, I sender ind, med oplysninger, de kan trække fra deres systemer, f.eks. de selskaber som en godkendt revisor er tilknyttet.

Herefter gik jeg i gang med ekstraordinær opdatering af vores hvidvaskmanual. Jeg havde jo lige opdateret i juli måned, men det er en god idé at gå den igennem, inden dokumenterne indsendes.

Forberedelse til tilsynsbesøget

Som forberedelse til tilsynsbesøget havde jeg på en kopi af kundelisten angivet følgende for hver kunde:

 • Den risiko jeg havde vurderet kunden til ved seneste opdatering af kundekendskabet
 • Dato for hvornår kunden startede hos os
 • Om kunden havde nogle af de faktorer, vi i vores risikovurdering vurderede til øget risiko – f.eks. i en kontantbaseret branche

Jeg gennemgik derefter alle kunder for at sikre mig, at vi havde en opdateret KYC, herunder gyldig legitimation på alle kunder, og tjekkede risikovurderingerne på de kunder, som er vurderet til øget risiko, eller som havde indikatorer, der kunne medføre øget risiko.

Tilsynsbesøget

Kl. 09.00 på dagen mødte to personer fra Erhvervsstyrelsen op, og jeg oplevede en meget venlig, men også formel tone. Sådan bør og skal det jo også være, når myndighederne kommer på kontrol. Efter den indledende hilsen på, fortalte kontrollanterne kort om dagsordenen og det efterfølgende forløb.

Indledningsvist spurgte de ind til virksomhedens aktiviteter og den indsendte hvidvaskmanual. De ville høre, hvorfor vi havde skrevet x, eller hvad vi mente med y.

Så blev det tid til kundesagerne – der havde de udvalgt en række sager, hvor de spurgte ind til, om vi havde dokumentation for:

 • at vi ved kundeforholdets start havde:
  • undersøgt, hvem der var de reelle ejere
  • indhentet legitimation på de reelle ejere
  • undersøgt, om reelle ejere var omfattet af PEP-reglerne
 • hvad kunden beskæftiger sig med, og hvilke ydelser vi leverer til kunden
 • hvilken risikovurdering vi har på kunden og begrundelsen for denne

Da kl. blev ca. 14.00 takkede de for god kaffe, og så var det overstået. Og jeg må sige, at jeg var mere træt efter sådan en dag, end efter to fulde dages undervisning. Man kan sige, at det er en intens oplevelse.

Efter ca. 9 uger modtog jeg så ”dommen” i den berygtede digitale postkasse ved et udkast til afgørelse, som jeg havde fået i høring.

Tilsynsbesøg gør ikke ondt, og de rare mennesker fra styrelsen er ganske venlige. Det er min opfattelse, at hvis du seriøst har gjort en indsats for at leve op til reglerne, bliver der måske givet påtaler og/eller påbud, men sagerne videresendes kun til Politiet, hvis der er alvorlige overtrædelser af loven. Det vil sige, at du slet ikke har gjort noget eller har overtrådt kravet om registrering i Hvidvaskregistreret hos Erhvervsstyrelsen. Jeg vil dog gøre opmærksom på, at jeg er ganske overbevist om, at tilsynets fokus ændrer sig løbende, så det er vigtigt, at der også er styr på de øvrige regler i lovgivningen, f.eks. de interne kontroller, den løbende opdatering af både manualen og kundekendskabet på den enkelte kunde osv.

Det tidsmæssige forløb af kontrollen

 • Varsling sendes til virksomhedens digitale postkasse
 • 14 dages frist til indsendelse af dokumenter
 • 14 dage efter er der kontrolbesøg
 • 6-8 uger efter besøget modtager du udkast til afgørelse
 • Når høringsfristen er ovre – eller du har svaret, du ikke har kommentarer – fremsendes endelig afgørelse
 • Vær opmærksom på, at tilsynet også kan ske ved uanmeldt besøg

Vedr. J. nr. 2022-13581, Forslag til lov om ændring af momsloven m.v.

Overordnet set hilser vi det fremsatte lovforslag velkomment. Det gælder særligt indførelse af en notifikationsprocedure i punktafgiftslovene, som giver de mindre virksomheder mulighed for at undgå utilsigtede afgiftskrav som led i en solidarisk hæftelse, når de blot har udvist manglende omhu.

Vi er ligeledes positivt stemte for en indberetningspligt for udbydere af betalingstjenester, henset til at det kan bidrage til en nedbringelse af svig.

Forslagets øvrige dele giver os anledning til følgende bemærkninger.

Læs hele høringssvaret her.

Står der ’Husk Moms’ på tjeklisten i denne tid?

Første marts nærmer sig, og for ca. 475.000 virksomheder betyder det, at der igen skal afregnes og betales moms; denne gang for enten 2. halvår eller 4. kvartal 2022.

Moms er ikke altid enkelt, og det kan være en stor opgave at få de rigtige tal klar. Når Skattestyrelsen tjekker tallene, ser de nogle fejl, der går igen. F.eks. blander nogle virksomheder private og erhvervsmæssige udgifter sammen. Det er vigtigt at holde dette adskilt. Der er også nogle, der mister deres bilag og dermed mangler den nødvendige dokumentation for regnskabet.

De fleste indberetter til tiden

Godt 4 ud af 5 virksomheder indberetter til tiden, mens resten enten når det i dagene efter, eller ender med af få en afgift på 800 kr. og en såkaldt ’foreløbig fastsættelse’.

Men ser vi nærmere på forskellige virksomhedsbrancher, er der tydelige forskelle på, hvordan det står til med at få indberettet til tiden. Det svinger ca. 16 procentpoint mellem de brancher, der er dårligst til det, og dem, der er bedst.

Når Skattestyrelsen spørger de virksomheder, der halter efter med momsindbetalingerne, får de forklaringer om, at det er en af de opgaver, der er nemme at skubbe til sidste øjeblik, eller måske endda hoppe lidt over, når man har en travl hverdag i sin virksomhed. Men Skattestyrelsen hører også, at de oplever, at det er stressende at være bagud, og at man har det rigtigt godt, når man har gjort det, og kan sætte sit flueben.

For nogle er det derfor godt at få en påmindelse. Skattestyrelsen sender derfor mails til virksomhederne for at minde om fristen – til dem der har oplyst en mailadresse i TastSelv Erhverv.

Hvis du ikke indberetter din moms inden fristen, vil du få en afgift på 800 kr. og en såkaldt ’foreløbig fastsættelse’, hvor Skattestyrelsen fastsætter din moms ud fra et gennemsnit, men på minimum 12.000.

Mange spørger ind til disse ting:

 • Et nul skal også indberettes:

  Ja, selvom du ikke har haft køb eller salg i virksomheden i den seneste momsperiode, skal du stadig momsindberette; du skal da indberette et ’0’. Ellers får du en afgift på 800 kr.
 • Brug Betalingsservice og undgå problemer med ’5-dages reglen’:

  Hvis du bruger Leverandørservice (Betalingsservice), så kan du indberette, når det passer dig, og sætte betalingen til f.eks. dagen før fristen (tidligst fem dage før fristen). Så kommer betalingen ind til tiden, uden at du behøver at tænke mere på det. Ellers kan du nemlig først betale tidligst fem dage før fristen. Tilmeld dig her: Tilmeld til Leverandørservice – Skat.dk.
 • Har du taget virksomhedens MitID i brug?

  Så husk at tjekke i god tid, om du har fået installeret den rigtigt, og har de nødvendige autorisationer. Skattestyrelsens chatbot kan hjælpe.

Klik ind på www.skat.dk/huskmoms og få mere hjælp.

Til dig, som lige har taget MitID i brug

Vær opmærksom på, at ikke alle de tidligere roller og rettigheder er fulgt med – derfor skal du opdatere MitID Erhverv

 • Gå til https://mitid-erhverv.dk/
 • vælg ’Brugere’ -> ’Rettigheder’ -> Tildel rettigheder.
 • Under ‘Skatter og afgifter’ vælger du ’Administrator Skatter og afgifter’ -> ’Tildel rettigheder’.
 • Vælg: Efter at have valgt ’Afslut’
 • Log af og luk alle aktive browsere ned.

Du er nu klar til at administrere brugere og fordele rettigheder til TastSelv-løsningerne på skat.dk

www.skat.dk/huskmoms kan du få hjælp til:

 • gode momsvaner, f.eks. at bogføre løbende
 • at undgå typiske fejl
 • at indberette momsen
 • at se, hvad du kan trække fra.

Som noget nyt kan du nu også få hurtigt svar på almindelige spørgsmål fra Skattestyrelsens chatbot.

Skattestyrelsen skruer op – øget kontrol af revisions- og bogholderbranchen

Det er fra politisk side besluttet, at skattekontrollen skal styrkes markant. Skattestyrelsen skruer derfor op for kontrollen i disse år og har i den kommende tid særligt fokus på bl.a. revision-, bogholder- og rådgivningsbranchen. Skattestyrelsens årlige undersøgelser viser, at hver ottende blandt de små og mellemstore virksomheder (12 procent) begår grove fejl. Skattestyrelsens stikprøver indikerer, at denne type fejl også findes blandt virksomheder indenfor revision, bogholderi og juridisk rådgivning.

Kort om kontrolindsatsen

Formålet med Skattestyrelsens kontrolindsatser er blandt andet at styrke branchernes legitimitet og brancheorganisationernes eget arbejde med at modarbejde brodne kar i branchen, da de ikke-regelefterlevende virksomheder kan opnå unfair konkurrencefordele overfor de regelefterlevende virksomheder.

Indsatsen her er en del af Skattestyrelsens generelle styrkelse af kontrollen. De fleste virksomheder har godt styr på skatten og gør deres bedste for at betale korrekt og til tiden. Ikke desto mindre er det en del af myndighedsopgaven, at Skattestyrelsen løbende laver stikprøver, hvor alle kan blive udtaget til kontrol af virksomhedens regnskaber. I disse år ansætter styrelsen 1000 nye medarbejdere, som skal bidrage til at styrke kontrollen.

Skattestyrelsen skelner i kontrolarbejdet mellem grove fejl og simple fejl. Ved grove fejl skal det have enten en vis størrelse, eller karakter af noget, der indikerer, at der højst sandsynligt ikke er tale om fejl, men om snyd.

Ofte ser Skattestyrelsen en åbenlyst forkert bogføring af bilag, hvor f.eks. private udgifter til egen bolig trækkes fra i virksomheden. De ser også virksomheder, der spekulerer i slet ikke at selvangive for derved at få en lavere skatteansættelse og betale mindre i skat.

Derudover ser Skattestyrelsen også de mere simple fejl, som er almindelige på tværs af brancher. Her er der masser af vejledning at få, hvis man er i tvivl om noget. Men i omtalte indsats har de mest fokus på grove fejl.

Hvem udpeges til kontrol?

Skattestyrelsen bruger et digitalt kontrolværktøj, som hjælper dem med at udpege virksomheder, hvor der er stor sandsynlighed for grove fejl. På denne måde bruger Skattestyrelsen deres ressourcer bedst og undgår at forstyrre flere regelefterlevende virksomheder end højst nødvendigt.

Skattestyrelsen indlæser – i det digitale kontrolværktøj – data om, hvad der erfaringsmæssigt kendetegner virksomheder, der begår grove fejl. Værktøjet er herefter i stand til at hjælpe med at pege på virksomheder, der har de samme kendetegn.

Derfra overtager en sagsbehandler opgaven med at prioritere, hvilke sager der skal kontrolleres, og tager herefter kontakt til virksomheden.

Præcis hvor mange kontroller der laves, kan Skattestyrelsen ikke sige noget om på forhånd. Det afhænger af omfanget af hver enkelt sag, samt hvor høj træfprocent de får i de sager, de udvælger til kontrol.

Arbejdsgangen i forbindelse med en kontrol

Kontrollen af en virksomheds indberetninger vil oftest foregå som beskrevet her:

 1. En sagsbehandler fra Skattestyrelsen tager kontakt til virksomheden.
 2. Man får et brev, hvor Skattestyrelsen beder om oplysninger om f.eks. regnskab eller bankoplysninger og andet, der er relevant for kontrollen.
 3. Skattestyrelsen gennemgår det indsendte materiale.
 4. dialog og møder om det indsendte materiale.
 5. Skattestyrelsen sender et forslag til afgørelse, som man har mulighed for at komme med bemærkninger til, eller holder et møde, inden de træffer afgørelse i sagen.
 6. Når Skattestyrelsen har behandlet virksomhedsejerens eventuelle bemærkninger, træffer de en afgørelse. Der medfølger en klagevejledning, hvis man ikke er enig i afgørelsen.
 7. I særligt grove sager vil sagen blive oversendt til ansvarsvurdering i Skattestyrelsens straffeenheder, som vurderer grundlaget for at give en bøde, eller om sagen skal overdrages til politiet.

Kort om kommunikationsindsatsen

Kontrolindsatsen understøttes af en kommunikationsindsats målrettet virksomheder, som arbejder med revision, bogholderi og juridisk rådgivning. Kommunikationsindsatsen skal øge kendskabet til kontrolindsatsen og består af:

 1. Samarbejde med brancheorganisationer om at formidle budskaberne om styrket kontrol.
 2. Annoncering i branche- og nichemedier, som er relevante for virksomheder i de berørte brancher samt målrettet annoncering på LinkedIn.
 3. Direkte kommunikation i form af brev med information om kontrolarbejdet til de ca. 8.000 virksomheder i de berørte brancher. Brevet forventes udsendt medio februar.

Derudover benytter Skattestyrelsen sig af kommunikation om kontrolindsatser i en række andre sammenhænge.

Når Skattestyrelsen fortæller om deres kontrolarbejde, så er det både for at sige til dem, der kunne

finde på at begå grove fejl, at de nok skal tænke sig om en ekstra gang, for der er fokus på dem. Og dernæst for at sige til de lovlydige virksomheder, der måske har oplevet unfair konkurrence fra virksomheder, der snyder i skat og afgifter, at Skattestyrelsen er opmærksomme på problemet og gør noget ved det.

Skattestyrelsen er derudover generelt set i løbende dialog med de relevante brancheorganisationer om, hvordan de bedst kan klæde deres medlemmer på til at undgå fejl – både i deres egen og kundernes skat og moms, og hvordan vi alle kan sætte ind mod de brodne kar.

Læs mere om Skattestyrelsens kontrolarbejde på skat.dk/skattekontrol

FDR er løbende i dialog med Skattestyrelsen for konkretiseringer og yderligere informationer.