Årets første momsfrist nærmer sig

1. marts skal der indberettes moms for de virksomheder, der afregner halvårligt, og dem, der afregner kvartalsvist. Husk at indberette til fristen, så du undgår rykkere og gebyr.

Mange glemmer det: Husk også at indberette 0

Du skal også indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i momsperioden. Du skal da indberette 0 kr. (nulindberetning). Indberetter du ikke, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn (foreløbig fastsættelse). Det koster 800 kr. i afgift.

Heldigvis er der hjælp at hente på skat.dk/huskmoms , hvor du kan: 

 • downloade momskalenderen: så har du altid styr på fristerne.
 • få hjælp til momsindberetningen, se Skattestyrelsens guides
 • lære om gode momsvaner. Få styr på momsen med de gode vaner

 1. Gem dine bilag – helst digitalt

  Tag billeder af dine kvitteringer og send dem til dig selv med en bemærkning. Du kan også bruge et regnskabssystem. Alle poster i dit momsregnskab skal være dokumenteret med bilag.  
 2. Bogfør løbende – brug evt. et regnskabssystem

  Virksomheder har pligt til at føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser og til at bogføre. Hvis du gør det løbende, og hvis du bruger et bogføringssystem, giver det dig et godt overblik over virksomhedens økonomi, og du kan lettere indberette de rigtige tal, når det er tid. 
 3. Få styr på, hvad du kan trække fra

  Besøg Bogføringsguiden og vælg din virksomhedstype og se, hvad du kan trække fra. Mange virksomheder er f.eks. i tvivl om, hvad man kan trække fra i regnskabet ved køb af: Mad og drikke, beklædning, rejser og transport og elektronik, og bl.a. dette kan guiden hjælpe dig med.

Indbygget kontrol i TastSelv-moms 

Når du indberetter moms på skat.dk/tastselverhverv, kan du opleve at få nogle kontrolspørgsmål, som du skal svare på og evt. rette op på. F.eks. vil du få et kontrolspørgsmål, hvis Skattestyrelsen kan se, at der er uoverensstemmelse mellem din igangværende momsindberetning og din indberetning i andre systemer, som f.eks. systemet EU-handel for køb og salg.  

Kontrollen betyder, at du med det samme kan rette eventuelle tastefejl og andre fejl, som du måtte have lavet. 

Du kan læse mere om Skattestyrelsens kontrolarbejde på skat.dk/skattekontrol.  

TastSelv-koden lukkes for borgere med MitID

I nærmeste fremtid lukker Skattestyrelsen for brug af TastSelv-kode for de borgere, som både har MitID og TastSelv-kode. Adgang med TastSelv-kode bibeholdes dog for borgere uden MitID.

Det vil sige, at du skal bruge dit MitID for bl.a. at kunne se din årsopgørelse i marts.

Du kan give en anden person adgang (autorisation) til at se og indtaste dine oplysninger i TastSelv og dermed være din partsrepræsentant over for Skattestyrelsen. Det kan være en rådgiver, en revisor, din ægtefælle eller en anden fra din familie.

Dem, du giver adgang, logger på med deres eget MitID. De kan ikke bruge en TastSelv-kode.

Du kan enten give autorisation til alt i TastSelv eller til enkelte oplysninger. 

Du kan også give din ægtefælle lov til at anvende dine oplysninger sammen med sine egne, f.eks. til beregninger eller til overførsel af oplysninger til jeres bank.

Sådan giver du andre adgang (autorisation) til din TastSelv-profil

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Profil
 3. Vælg Giv adgang til rådgivere eller andre
 4. Skriv cpr-nummer eller cvr-/se-nummer på den person, der skal have adgang
 5. Vælg, hvad personen skal have adgang til
 6. Vælg gyldighedsperioden for den tildelte adgang
 7. Vælg Godkend

Du har nu givet personen adgang til de valgte oplysninger i TastSelv.

Personen får adgang til de valgte oplysninger ved at logge på TastSelv med MitID og vælge Log på med autorisation.

Din revisor kan hjælpe dig med at give andre adgang til din TastSelv-profil.

Giv autorisation via fuldmagt

Du kan også give andre autorisation ved at sende en fuldmagt til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen hjælper så med at oprette autorisationen i din TastSelv-profil.

Oplysningerne skal sendes via kontaktformularen i TastSelv eller med brev til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 75, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. 

En anden mulighed er at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 18 18. Hvis du kontakter Skattestyrelsen som partsrepræsentant, kræver det en skriftlig fuldmagt.

Årsopgørelsen er klar den 11. marts

Ved åbningen af årsopgørelsen sidste år var der flere end 3 mio. logins i løbet af de første to dage.

Skattestyrelsen opfordrer til, at du bruger tid på at løbe oplysningerne igennem. For selv om Skattestyrelsen får langt de fleste oplysninger automatisk, kan der være indtægter eller fradrag, du selv skal sørge for at oplyse til dem.      

Den første udbetaling af overskydende skat sker fra den 12. april.

Læs mere om årsopgørelsen.

Servicefradrag kan oplyses allerede nu

I optakten til årsopgørelsen har Skattestyrelsen netop åbnet for, at du kan oplyse om udgifter i forbindelse med brug af serviceydelser i løbet af 2023 og benytte dig af et servicefradrag. Arbejde, som er udført i 2023, skal være betalt senest den 28. februar 2024, for at der kan gives fradrag. Servicefradraget for 2023 er op til 6.600 kr. pr. person. Læs mere på skat.dk/servicefradrag.

Øvrige oplysninger kan først indtastes, når årsopgørelsen åbner. Fristen for at rette i årsopgørelsen for 2023 er den 1. maj 2024. Borgere med et oplysningsskema som f.eks. selvstændige, visse boligudlejere og borgere med udlandsforhold kan rette i deres årsopgørelser frem til den 1. juli.

Tidsplan for årsopgørelsen

Januar 2024

Skattestyrelsen modtager oplysninger fra f.eks. arbejdsgivere og banker.

Februar 2024

Skattestyrelsen samler de modtagne oplysninger og laver skatteberegninger.

11. marts 2024

Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv på skat.dk.

Frem til den 12. april 2024

Årsopgørelsen sendes efter åbning ud på papir til borgere, der er fritaget eller ikke omfattet af Digital Post.

Fra den 12. april 2024

Udbetaling af overskydende skat.

1. maj 2024

Frist for at rette i årsopgørelsen.

1. juli 2024

Frist for at udfylde oplysningsskema – For selvstændige, borgere med udenlandsk indkomst eller ejendom, visse boligudlejere m.fl.

1. juli 2024

Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg.

Læs mere på skat.dk/årsopgørelse

Nye regler om lempelse af afgift af rumvarme

Hotellers og lignende virksomheders afgift for rumvarme lempes fra 1. januar 2024. Reglerne betyder, at der er en andel af dine afgifter til varme, du kan få godtgjort.

Afgiften er delt op i henholdsvis en procesafgift og en rumvarmeafgift. Tilsammen udgør de 100 procent af afgiften. Afgifter af de fossile brændsler (gas, kul og mineralolie), som anvendes til opvarmning eller nedkøling af værelser ifm. indkvartering af gæster, kan godtgøres for den del, der udgør rumvarme (86,47 pct. i 2024), men du vil forsat skulle betale procesafgift, som udgør de resterende 13,53 pct.

Hvilket energiforbrug kan godtgøres

Ændringen dækker udelukkende den energi, der bruges ifm. indkvartering af gæster. Det vil sige den energi, der bruges på at opvarme eller køle værelser, levering af varmt vand til gæsterne og energi leveret fra udlejer af campingplads til lejerne.

Ordningen dækker kun virksomheder, der udlejer værelser for en kortere periode end en måned. Det betyder, at der ikke er regelændringer for situationer, hvor der udlejes til almindelig beboelse.

Hvilket energiforbrug kan ikke godtgøres

Reglen om lempelse omfatter ikke brændsler, der anvendes i forbindelse med tilhørende ydelser som bespisning, træningscenter, spafaciliteter, svømmehal, biograf m.v. Muligheden for lempelse omfatter heller ikke brændsler, som anvendes til opvarmning eller komfortkøling af f.eks. gangarealer, trapper, elevatorer, reception, fællesarealer, parkeringskælder mv.

Sådan måler du

Målingen kan enten foretages ved at montere en måler, der kan måle det direkte forbrug til godtgørelsesberettiget rumvarme i udlejede arealer, eller man kan bruge en skematisk fordelingsregel, hvor arealet af værelser regnes som en andel af virksomhedens samlede opvarmede areal, og herfra beregnes det forholdsmæssige energiforbrug.

I begge tilfælde ganges den opgjorte andel (enten målingen af de direkte forbrug eller opgørelsen af arealet af værelser) med 1,2. Dette er for at tage hensyn til forbruget i gangarealer, lobby mv., som ikke måles direkte eller indgår som en del af den skematiske fordelingsregel. Vær særligt opmærksom på, at man ikke må medregne opvarmning af bassiner på over 3 m3, som er placeret på fællesarealer.

Du kan læse mere om opgørelsesmetoden i Den Juridiske Vejledning.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Skattestyrelsen på 72 22 28 10. 

Love og regler

De nye regler om lempet rumvarmeafgift for hoteller og lignende virksomheder kan findes i lovbekendtgørelse nr. 1797 af 28/12/2023.

Husk at rette forskudsopgørelsen

Det er ved at være sidste chance for at ændre i forskudsopgørelsen for 2024, hvis det skal slå igennem ved første lønudbetaling.

Ændringer til forskudsopgørelsen for 2024 skal typisk foretages inden den 20. januar, hvis justeringerne skal slå igennem til årets første lønudbetaling. Forskudsopgørelsen kan rettes løbende gennem året, så den passer med de ændringer, der kan opstå i økonomi og hverdag.

Forskudsopgørelsen kommer hvert år i november, hvor du kan se Skattestyrelsens bud på, hvordan din skat bliver i det kommende år. Hvis der sker ændringer i din økonomi, bør du rette forskudsopgørelsen, så du løbende betaler den rigtige skat.

Når du retter din forskudsopgørelse i TastSelv, retter du også dit skattekort, som automatisk bliver sendt til f.eks. din arbejdsgiver eller dit pensionsselskab.

Når du sørger for at rette forskudsopgørelsen med de rigtige tal og oplysninger, kommer du automatisk til at betale den rette skat hver måned. Og du undgår derfor at få et skattesmæk og skulle betale restskat ved årsopgørelsen. Du kan rette flere gange i løbet af året.

Det er dit ansvar at oplyse de rette tal, fradrag og andre oplysninger i forskudsopgørelsen og i årsopgørelsen.

Når din økonomi ændrer sig, skal din forskudsopgørelse følge med, så du løbende betaler den rigtige skat og får de rette fradrag.

Det kan f.eks. være i situationer med lukning eller opstart af virksomhed, bliver gift eller skilt, renteudgifter ændrer sig mv.

Vær opmærksom på, at Skattestyrelsen ikke automatisk får alle tal ind i deres systemer. Forskudsopgørelsen modtager ikke løbende informationer, når f.eks. din løn stiger eller falder, når du går på pension, har nye renteudgifter, køber bolig osv. 

Når du har rettet i din lønindkomst i forskudsopgørelsen, vil det få betydning for dit skattekort og dine fradrag senest i den kommende måned.  

Hvis du vil se, hvad du faktisk har tjent, fået i fradrag og betalt i skat sidste år, finder du det på din årsopgørelse.

Digital bogføring – potentiale for automatisering

Den 1. juli 2024 træder kravet om digital bogføring i kraft for alle årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et registreret standard bogføringssystem. For personligt ejede virksomheder og foreninger sættes digital bogføring tidligst i kraft i 2026.

Digital bogføring betyder, at virksomheder skal bogføre alle deres transaktioner og opbevare bilag i et digitalt bogføringssystem.

Kravene om digital bogføring gør det væsentligt enklere at drive virksomhed og samtidig bogføre korrekt.  

Digitale bogføringssystemer har potentialet til at automatisere mange af de delprocesser, der knytter sig til bogføring og indberetninger til det offentlige. Det frigiver tid hos virksomhederne til at fokusere på kerneforretningen og gøre det lettere at efterleve kravene til bogføring.

Registrerede eller specialudviklede systemer? 

Bogføringsloven gør det muligt for virksomheder at vælge forskellige digitale bogføringssystemer, der passer til netop den enkelte virksomheds behov og situation.  

De regnskabspligtige virksomheder, der fremover skal bogføre digitalt, kan vælge mellem to forskellige digitale bogføringssystemer:

 1. Et standardsystem, som er registeret hos Erhvervsstyrelsen efter kontrol af, at systemet opfylder kravene
 2. Et ikke-registreret system, et såkaldt specialudviklet system, som er tilpasset den enkelte virksomheds særlige forhold  

De nye krav til digital bogføring gælder også for bogholdere o. lign., der udfører bogføring for andre virksomheder.

Registrerede digitale bogføringssystemer

Alle standardsystemer skal registreres hos Erhvervsstyrelsen, som kontrollerer, at systemet opfylder kravene.  

Find liste over de eksisterende standardsystemer, som er registeret

Erhvervsstyrelsen forventer, at alle anmeldelser er færdigbehandlet inden den 1. marts 2024.

Hvis virksomheder ikke kan finde deres nuværende bogføringssystem på listen over registrerede systemer, bør virksomheden henvende sig til udbyderen af systemet for at få nærmere information om systemets registreringsstatus.

Virksomheder kan under alle omstændigheder fortsat lovligt anvende deres nuværende bogføringssystem, indtil kravet om digital bogføring træder i kraft.

Ikke-registrerede bogføringssystemer  

Årsregnskabspligtige virksomheder, som bruger et ikke-registreret system, f.eks. et specialudviklet system, bliver først omfattet fra den første årsregnskabsperiode efter 1. januar 2025.  

Kravene til ikke-registrerede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Ny vejledning om digital bogføring på Virksomhedsguiden

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, der hjælper virksomheder med at komme i gang med digital bogføring.  

Sådan bliver din virksomhed klar til digital bogføring

Læs mere om digital bogføring 

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af digital bogføring

Digital bogføring i virksomheder og foreninger

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

Nemhandel – fælles digital infrastruktur

Siden 2005 har Nemhandel været lovpligtig at gøre brug af til udveksling af e-fakturaer med myndigheder i Danmark. Nemhandel er en fælles digital infrastruktur, der sikrer standardisering og effektiv transport af forretningsdokumenter mellem to parters økonomisystemer på en enkel, hurtig og sikker måde, herunder mellem virksomheder og offentlige myndigheder i Danmark.

Nemhandel infrastrukturen består af: 

 • Fælles dokumentstandarder for finansielle data (OIOUBL og Peppol BIS)
 • Et fælles modtagerregister (Nemhandelsregisteret)
 • Et transportlag baseret på europæiske standarder (eDelivery AS4). 

Ny hovedlov og bekendtgørelse 

Fra den 1. januar 2024 træder en ny hovedlov og bekendtgørelse i kraft. 

 • Lov om fælles digital infrastruktur for elektronisk dataudveksling ved samhandel og rapportering m.v.
 • Bekendtgørelse om netværk til dokumentudveksling i den fælles digitale infrastruktur 

Loven skaber rammen for at indføre en fælles digital infrastruktur, der standardiserer udvekslingen af elektroniske dokumenter. Den fælles digitale infrastruktur er en udvidelse af anvendelsesområdet i den eksisterende Nemhandel infrastruktur. Med udvidelsen vil infrastrukturen i højere grad understøtte både myndigheder og virksomheders handels- og rapporteringsprocesser. Loven har til formål at gøre det muligt for erhvervslivet og samfundet at høste potentialerne i automatisering af fakturahåndtering og bogføring. Bl.a. ved at gøre det lettere for virksomheder at overholde kravene til digital handel og rapportering til myndighederne, f.eks. ved at data kan udveksles efter fælles standarder direkte fra virksomhedernes egne systemer.

Bekendtgørelsen fastsætter fælles standarder og teknisk indretning for elektronisk dataudveksling i den fælles digitale infrastruktur, samt samler og moderniserer regler relateret til transport og forsendelse i infrastrukturen. Herunder tydeliggør den tekniske krav for udveksling af data i henhold til europæiske standarder.

Gå til nemhandel.dk

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

Opkrævning af grundskyld og dækningsafgift

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Nyt fra din revisor, nr. 124/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Fagligt indstik, nr. 4/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.