Enklere regler for lotterier og banko

Alle Folketingets partier er enige om, at foreningslivet skal have de bedste rammer for at skabe stærke fællesskaber gennem lotterier. Derfor har Regeringen og alle Folketingets partier netop indgået aftalen, Enklere regler for lotterier og banko, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.

De nuværende regler betyder, at flere bankoforeninger er på kant med loven, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har donation til det gode formål i centrum. Samtidig har mange foreninger og hjælpeorganisationer, som det ser ud i dag, begrænsede muligheder for at afholde lotterier på den måde, som de gerne vil.

Det ændrer aftalen på med enklere regler for lotterier og banko. Med aftalen indføres der tre former for lotteri som undtagelse til det monopol, som gælder for lotteri i Danmark:

1) lotteri under en bagatelgrænse

2) almennyttigt lotteri

3) bankospil på det liberaliserede marked

Centrale elementer i aftalen:

 • Indførelse af bagatelgrænse – salgssum under 15.000 kr.

  Ingen krav til arrangør, formål, udbud eller overskud. Intet tilsyn. Det kunne f.eks. være en skoleklasse, der samler ind til en lejrtur.
 • Salgssum mellem 15.000 til 200.000 kr.

  Krav om donation af hele overskuddet til et almennyttigt formål. Gælder kun for frivillige foreninger og offentligt støttede enheder. Det kunne f.eks. være en spejderklub eller et aktivitetscenter.
 • Salgssum mellem 15.000 til 5 mio. kr.

  Krav om donation af hele overskuddet (minimum 15 pct. af salgssummen for foreninger og minimum 35 pct. for andre) til et almennyttigt formål. Det kunne f.eks. være idrætsforeninger og en indsamlingsorganisation.
 • Salgssum mellem 5 mio. til 100 mio. kr.

  Krav om donation af hele overskuddet (minimum 35 pct. af salgssummen) til et almennyttigt formål.

Bankospillet er for mange danskere en vigtig social aktivitet. Det gøres derfor også muligt for bankoforeninger at udbyde banko uden krav om at skulle donere til almennyttige formål. De vil derimod skulle leve op til reglerne for det øvrige liberaliserede spilmarked uden krav om donation til almennyttige formål og med betaling af spilafgift.

Læs hele aftalen her.

Fristen for betaling af ejendomsskat er 2. april 2024

Det er snart tid til at betale den eller de opkrævninger, du har fået for ejendomsskatter (grundskyld og evt. dækningsafgift). Du har fået opkrævningen (ejendomsskattebilletten) fra Vurderingsstyrelsen.

Hvornår skal du betale raten med frist 2. april 2024?

 • Betal tidligst 5 hverdage før betalingsfristen, dvs. fra den 21. marts til den 2. april.
 • Du kan sætte pengene til betaling i netbank i god tid før fristen, men betalingsdatoen skal være selve fristdatoen eller max. 5 hverdage før.
Sådan betaler du opkrævningen

Din betaling af ejendomsskat (grundskyld og evt. dækningsafgift) af erhvervsejendomme sker nu og fremover via Skattekontoen.

Du kan betale ved at bruge den betalingslinje, der står på opkrævningen, du har fået fra Vurderingsstyrelsen.

Du kan også logge ind på Skattekontoen og se, hvad du skal betale, og hvordan du betaler der. Det gør du ved at logge på skat.dk/tastselverhverv.

Derfor kan Skattestyrelsen tidligst modtage din betaling 5 hverdage før fristen

Reglerne for Skattekontoen er, at Skattestyrelsen ikke må beholde dine penge i mere end 5 hverdage. Derfor er Skattestyrelsen forpligtet til at betale pengene tilbage, hvis du betaler til Skattekontoen tidligere end 5 hverdage før betalingsfristen.

Læs mere om betaling af ejendomsskatter for erhvervsejendomme på skat.dk/ejendomsskatter.

Du kan læse mere om Skattekontoen på skat.dk/skattekonto.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Skatteestyrelsen på 72 22 28 63.

Indsendelse af oplysningsskemaer for indkomståret 2023

Borgere, der er omfattet af digital pligt, kan indberette via TastSelv under ”Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet” fra mandag d. 11. marts 2024.

Med hensyn til eventuel autorisation til TastSelv, kan klienten give revisor adgang via denne guide:

 1. Log på tastselv.skat.dk/borger
 2. Vælg Profil- og kontaktoplysninger
 3. Vælg Giv adgang til rådgivere eller andre

Hvis det ikke er muligt for klienten at give revisor adgang, kan blanket 02.052 benyttes.

Skal du som revisor have åbnet for udlandsfelterne i TastSelv, kan Skattestyrelsen i de fleste tilfælde åbne dem med det samme. Revisor kan skrive til Skattestyrelsen i chatten eller ringe på tlf. 7222 2892.

TastSelv Borger og årsopgørelsen oversættes til engelsk

For at gøre det lettere for ikke-dansktalende borgere at forstå deres skatteoplysninger er store dele af TastSelv Borger blevet oversat til engelsk. Det samme gælder for årsopgørelsen 2023.

Når borgere besøger TastSelv Borger, har de nu muligheden for at opleve store dele af siden på engelsk.

Det gør det lettere for ikke-dansktalende borgere at navigere rundt på selvbetjeningsløsningen.

Det betyder, at når borgerne fra 11. marts kan tjekke deres årsopgørelse for 2023, vil alle de centrale dele af den være tilgængelig både på dansk og engelsk.

Det er første gang, at årsopgørelsen offentliggøres på engelsk.

Det vækker glæde hos Skattestyrelsen, at det nu er muligt at tilbyde et alternativ til de mange ikke-dansktalende borgere, som betaler skat i Danmark. Det fortæller Jan Møller Mikkelsen, fungerende fagdirektør i Skattestyrelsen.

”Det vækker tillid og øger forståelsen at blive mødt på et sprog, som for mange udlændinge er lettere at forstå end dansk. Oversættelsen af TastSelv Borger bidrager altså til, at flere borgere kan blive fortrolige med deres skattebetaling,” siger Jan og tilføjer, at der også er sket et designløft af siden, som vil komme brugerne til gode. 

På TastSelv Borger kan borgerne blandt andet se og ændre deres årsopgørelse, give revisor eller pårørende autorisation og betale skat. Alle med skattepligt til Danmark kan bruge TastSelv – også fra udlandet. 

Du kan logge på TastSelv lige her:

https://www.tastselv.skat.dk/

Nyt fra din revisor, nr. 125/2024

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Fagligt indstik, nr. 1/2024

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Danske Revisorer, nr. 1/2024

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Godt nyt til de ca. 500.000 virksomheder, der indberetter moms på skat.dk

Skattestyrelsen informerer:

Ny digital løsning i momsindberetningen hjælper virksomheder til at indberette rigtigt fra start – og mindsker fejl.

Skattestyrelsen arbejder hele tiden for, at virksomheder og borgere indberetter og betaler det, de skal. Det betyder bl.a. også, at de løbende udvikler deres digitale løsninger og bruger data til at undgå fejl. F.eks. har Skattestyrelsen det seneste år udviklet nye digitale kontroller i momsløsningen.

Skattestyrelsen kan nu sammenligne flere tal med hinanden, og hvis de ser en difference, gør de opmærksom på det i selve indberetningen – og hjælper dermed med at løse problemet med det samme, når du indberetter. Samtidig betyder det, at Skattestyrelsen får de rigtige beløb ind, så de skal bruge mindre tid på at kontrollere og sende rykkere.

Et af de nye tiltag handler om moms ved EU-handel. Du vil i din momsindberetning få en adviseringstekst med det samme, hvis Skattestyrelsen kan se, at der er én eller flere uoverensstemmelser mellem din momsindberetning og indberetningen i systemet EU-salg uden moms. Og du får også hjælp til, hvordan du kan rette det, så du kan få problemet ordnet med det samme.  

På denne måde går kontrol og effektivisering – samt hjælp og vejledning – hånd i hånd.   

Resultaterne: En fjerdedel færre fejl

Den nye digitale momskontrol har allerede ved momsfristen i september 2023 medført, at der var en fjerdedel færre fejl i momsangivelserne blandt de virksomheder, som indberetter moms halvårligt, sammenlignet med året før. Blandt de virksomheder, som indberetter moms hvert kvartal, ser Skattestyrelsen knap en tredjedel færre fejl. Fejl, som ellers medfører rykkere og rettelser, mere sagsbehandling og ekstra arbejde for både Skattestyrelsen og dig, der indberetter. 

Samtidig ved Skattestyrelsen fra deres telefonvejledning, at de digitale kontroller har ført til, at flere virksomheder er blevet bevidste om denne indberetning og reglerne på området, og dermed har de højnet vidensniveauet og regelefterlevesen.  

Skattestyrelsen arbejder videre med andre nye digitale kontroller, der forbedrer momsindberetningen og mindsker fejl. Læs mere om dette og andre tiltag her: Ny momsløsning i TastSelv Erhverv skat.dk

Det møder du, når du indberetter

Når du indberetter moms, sammenholder Skattestyrelsen din indberetning i Rubrik A – varer/ydelser med de købsoplysninger, de har fra udlandet i samme periode.

I tjekboksene ud for de enkelte bemærkninger skal du svare på, om det beløb, du netop har indberettet i momsangivelsen, stemmer. Alternativt kan du kontakte din udenlandske leverandør og bede denne indberette korrekt på dit momsnummer.

På samme måde vil Skattestyrelsen sammenholde Rubrik B – varer/ydelser med din indberetning i systemet EU-salg uden moms.

Hvis de finder uoverensstemmelser mellem de beløb, der er indberettet i de to systemer, vil du få vist en side, hvor du kan se deres bemærkninger til din indberetning. Skattestyrelsen opfordrer dig herefter til at rette din indberetning enten i momsangivelsen eller i systemet EU-salg uden moms.

Hvis du ønsker at rette beløbet i den momsindberetning, du lige har lavet, kan du trykke på Ret indberetning nederst på siden.

Ny runde case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.

Undervisningen er en gentagelse af arrangementer afholdt i november 2023. De fire cases om hvidvask og terrorfinansiering er derfor de samme som sidst.  

Det er gratis at deltage.

Læs mere her.

Årets første momsfrist nærmer sig

1. marts skal der indberettes moms for de virksomheder, der afregner halvårligt, og dem, der afregner kvartalsvist. Husk at indberette til fristen, så du undgår rykkere og gebyr.

Mange glemmer det: Husk også at indberette 0

Du skal også indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i momsperioden. Du skal da indberette 0 kr. (nulindberetning). Indberetter du ikke, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn (foreløbig fastsættelse). Det koster 800 kr. i afgift.

Heldigvis er der hjælp at hente på skat.dk/huskmoms , hvor du kan: 

 • downloade momskalenderen: så har du altid styr på fristerne.
 • få hjælp til momsindberetningen, se Skattestyrelsens guides
 • lære om gode momsvaner. Få styr på momsen med de gode vaner

 1. Gem dine bilag – helst digitalt

  Tag billeder af dine kvitteringer og send dem til dig selv med en bemærkning. Du kan også bruge et regnskabssystem. Alle poster i dit momsregnskab skal være dokumenteret med bilag.  
 2. Bogfør løbende – brug evt. et regnskabssystem

  Virksomheder har pligt til at føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser og til at bogføre. Hvis du gør det løbende, og hvis du bruger et bogføringssystem, giver det dig et godt overblik over virksomhedens økonomi, og du kan lettere indberette de rigtige tal, når det er tid. 
 3. Få styr på, hvad du kan trække fra

  Besøg Bogføringsguiden og vælg din virksomhedstype og se, hvad du kan trække fra. Mange virksomheder er f.eks. i tvivl om, hvad man kan trække fra i regnskabet ved køb af: Mad og drikke, beklædning, rejser og transport og elektronik, og bl.a. dette kan guiden hjælpe dig med.

Indbygget kontrol i TastSelv-moms 

Når du indberetter moms på skat.dk/tastselverhverv, kan du opleve at få nogle kontrolspørgsmål, som du skal svare på og evt. rette op på. F.eks. vil du få et kontrolspørgsmål, hvis Skattestyrelsen kan se, at der er uoverensstemmelse mellem din igangværende momsindberetning og din indberetning i andre systemer, som f.eks. systemet EU-handel for køb og salg.  

Kontrollen betyder, at du med det samme kan rette eventuelle tastefejl og andre fejl, som du måtte have lavet. 

Du kan læse mere om Skattestyrelsens kontrolarbejde på skat.dk/skattekontrol.