Husk at indberette til tiden, så du ikke mister dit rentefrie lån

Skattestyrelsen sender onsdag den 24.11. en ekstra servicemeddelelse til alle virksomheder med aktive coronalån – ca. 49.000.

Her gør vi opmærksom på, at virksomhederne risikerer en opsigelse af deres lån, hvis de ikke overholder indberetningsfristerne på fx moms.

Samtidig opfordrer vi virksomhederne til at oplyse en mailadresse, så de kan få en påmindelse om fristerne.

Bemærk venligst, at brevet, som er vedlagt, sendes som Digital Post til virksomhedernes e-Boks erhverv.

Læs mere om betingelserne for at beholde lånet på skat.dk/corona, eller ring til os, hvis du har spørgsmål på 72 22 12 39.

Husk momsfristen 1. december – og få hjælp til at gøre det rigtigt

Ca. 150.000 virksomheder med kvartalsafregning skal indberette moms senest 1. december. Momsperioderne, der skal indberettes, er 3. kvartal 2021.

Husk, at selvom du ikke har haft køb eller salg i virksomheden i den seneste momsperiode, skal du stadig momsindberette; du skal da indberette et ’0’.  Du skal betale en afgift på 800 kr., hvis du ikke indberetter.

OBS, hvis du har coronalån

Hvis din virksomhed har et eller flere rentefri coronalån (momslån eller A-skattelån), så vær opmærksom på, at der er en ekstra risiko ved ikke at indberette til tiden. Du kan risikere at miste dit/dine lån. Læs mere om coronalån på
skat.dk/corona.

Nyt look i TastSelv Erhverv

Når du logger på TastSelv Erhverv denne gang, så vil du se, at vi har opdateret designet. Menuen er fx flyttet fra en venstremenu ind på selve siden, og vi har justeret lidt på nogle af menupunkternes navne.  Men ellers er alt, som det plejer.  Vi håber, at du hurtigt vænner dig til det nye design.

Undgå de mest hyppige fejl

Moms er ikke altid enkelt, og det kan være en stor opgave at få de rigtige tal klar. Når vi tjekker tallene, ser vi derfor nogle fejl, der går igen. Fx blander nogle virksomheder private og erhvervsmæssige udgifter sammen. Det er vigtigt at holde dette adskilt. Der er også nogle, der mister deres bilag og dermed ikke har den nødvendige dokumentation for regnskabet.

Noget af dette kan undgås ved at have en god bogføringspraksis. Vores bogføringsguide kan fx hjælpe dig med at bogføre dine bilag korrekt og se, hvad du kan trække fra i regnskabet. Med en god, løbende bogføring bliver den næste momsindberetning også nemmere.

Få mere hjælp – og indberet – på skat.dk/huskmoms

Sådan tjekker vi din indberetning

Når du har gjort dit arbejde og har indberettet moms, så starter vores arbejde i Skattestyrelsen med

at tjekke tallene.
Vi samler og analyserer løbende data, og en del kontrol sker helt automatisk og digitalt.

Selvom vi tjekker tal og oplysninger løbende, så er det vigtigt, at du selv har styr på reglerne og på den moms, du skal betale. Vi gør vores bedste for at vejlede dig, men i sidste ende er det dit ansvar. 

Læs evt. mere om Skattestyrelsens kontrolarbejde på
skat.dk/skattekontrol

Slutafregning for kompensation: Fristen nærmer sig

D. 30. september er der frist for at indberette dokumentation for faktiske udgifter, omsætning og hjemsendte ansatte, hvis man har modtaget kompensation i forbindelse med corona. Det er vigtigt at overholde fristen, for afregner man for sent, kan hele kompensationsbeløbet kræves tilbagebetalt!

Læs mere:

Er du i tvivl om, hvordan du skal indberette eller rette feriepenge?


Husk momsfristen 1. september – og få hjælp til at gøre det rigtigt >>

Sommerferien er ovre, tilbage til arbejdsopgaverne… Måske venter en bunke ubesvarede mails? Og så er der også lige en momsfrist…  Den sidste…


Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk. >>

Den opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk. Se mere på SKAT…


Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter >>

Vi har slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. Det drejer sig om:
NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved…

Husk momsfristen 1. september – og få hjælp til at gøre det rigtigt

Sommerferien er ovre, tilbage til arbejdsopgaverne… Måske venter en bunke ubesvarede mails? Og så er der også lige en momsfrist…  Den sidste del kan du få hjælp til her.

Der skal indberettes moms senest 1. september for både dig, der har kvartalsafregning og dig, der har halvårsafregning. Momsperioderne, der skal indberettes, er hhv. andet kvartal 2021 og første halvår 2021.

Husk, at selvom du ikke har haft køb eller salg i virksomheden i den seneste momsperiode, skal du stadig momsindberette; du skal da indberette et ’0’.  Du skal betale en afgift på 800 kr., hvis du ikke indberetter.

Få mere hjælp – og indberet – på skat.dk/huskmoms

Opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.

Den opdaterede vejledning med de nye regler for beregning af skat i forbindelse med fri bil (firmabil) er nu klar på skat.dk.Se mere på 
SKATHer kan arbejdsgivere og lønbureauer læse om de nye regler for at beregne skatten af fri bil.Ændringen betyder, at alle medarbejdere skal have beregnet et nyt beskatningsgrundlag for fri bil.Arbejdsgiver skal således indberette et nyt beløb sammen med juli-lønnen til eIndkomst.

Skattestyrelsen gør det nemmere at indsende blanketter

Vi har slået to papirblanketter sammen til én digital blanket. Det drejer sig om:

NT1 – Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land.


NT2 – Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land.


Fremover hedder den digitale blanket Nordisk træk – forskudsskat.

Den digitale blanket ligger det samme sted som tidligere NT1NT2 . Her findes papirblanketterne også.

Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop


Opdateret information på skat.dk nye momsregler pr. 1.7.2021 vedr. Moms One Stop Shop >>

Det nye er, at vi på kampagne-landingssiden har tilføjet et komprimeret afsnit om, hvad de nye momsregler betyder for virksomhederne. På siden om…


Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 >>

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link
Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen…


Udskydelse af frister for slutafregning >>

Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for covid-19 relateret kompensation bliver…


Du kan søge om et rentefrit momslån – søg senest 16. juni >>

Folketinget har vedtaget, at virksomheder med momsfrist den 1. juni 2021 kan søge om et rentefrit momslån på grund af corona-situationen.
Du kan…

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021

Forlængelse af oplysningsfristen til 1. september 2021 Link

Erhvervsministeren fremsatte den 29. april 2021 lovforslag L225, hvorefter fristen for indberetning af selskabernes årsrapporter forlænges fra 31. maj til 30. juni 2021. Lovforslaget blev 1. behandlet den 4. maj og 2.-3. behandles den 11. maj 2021.

Skatteministeren har besluttet, at oplysningsfristerne for erhvervsdrivende tilsvarende bør forlænges fra 1. juli til 1. september 2021, hvis erhvervsministerens lovforslag bliver vedtaget.

Udskydelse af frister for slutafregning