Hvad med +/- 15%-reglen?

I forbindelse med de nye foreløbige vurderinger for 2022, er der opstået et vigtigt spørgsmål i revisor- og advokatkredse vedr. +/- 15 %-reglen – jf. 1982 cirkulæret.

Derfor har FDRs repræsentant i skattekontaktudvalget stillet følgende spørgsmål til Skattestyrelsen:

 1. Kan man fortsat anvende de gamle vurderinger +/- 15 %, da det fremgår af cirkulæret, og den fiktive vurdering ikke er en “rigtig” vurdering?
 2. Skal man anvende den fiktive vurdering, da den på en eller anden måde er udtryk for “markedsprisen”?

Hertil svarer Skattestyrelsen:

“Ved familieoverdragelse af fast ejendom, både i dødsboer og ved gaveoverdragelser mellem nærtstående, skal ejendommen overdrages til handelsværdien på tidspunktet for overdragelsen.

Når handelsværdien ikke er kendt, kan parterne anvende det såkaldte værdiansættelsescirkulære, hvor det fremgår, at en værdi, der ligger indenfor +/- 15 pct. af den senest offentliggjorte offentlige vurdering, som udgangspunkt kan godkendes som handelsværdien.

Værdiansættelsescirkulæret blev med virkning fra den 15. oktober 2021 ændret således, at en værdi, der ligger indenfor +/- 20 pct. af den senest offentliggjorte offentlige vurdering, som udgangspunkt kan godkendes som handelsværdien. Det er dog en forudsætning for at anvende +/- 20 pct., at den senest offentliggjorte offentlige vurdering er en vurdering fastsat efter den nye ejendomsvurderingslov.

På nuværende tidspunkt gælder således både det oprindelige værdiansættelsescirkulære og det ændrede værdiansættelsescirkulære. Det afgørende for hvilket cirkulære, der skal anvendes, er, om der foreligger en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov. Foreligger der en vurdering efter den nye vurderingslov, vil en værdi, der ligger inden for +/- 20 pct. af den nye vurdering, som udgangspunkt kunne godkendes som handelsværdien. Foreligger der derimod ikke en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov, vil en værdi, der ligger inden for +/- 15 pct. af den gamle vurdering, som udgangspunkt kunne anvendes.

De foreløbige vurderinger, der blev udsendt i sidste uge, anses i forhold til værdiansættelsescirkulæret ikke som en vurdering fastsat efter den nye vurderingslov, og det vil derfor være det oprindelige værdiansættelsescirkulære, der skal anvendes, indtil der foreligger en vurdering foretaget efter den nye vurderingslov.

Har man således alene fået en foreløbig vurdering, kan en overdragelse som udgangspunkt ske til den gamle vurdering +/- 15 pct.

Har man fået en vurdering efter det nye vurderingssystem, hvilket er tilfældet for nogle borgere, kan overdragelsen ikke ske til den gamle vurdering, men overdragelsen kan ske til den nye vurdering +/- 20 pct.”

Forstå de nye boligskatteregler

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Nye boligskatteregler

Den 1. januar 2024 træder nye boligskatteregler i kraft. Trods stigende ejendomsvurderinger står fire ud af fem nuværende boligejere til skattelettelser, mens resten kan forvente en skatterabat.

Ved årsskiftet overgår alle boligejere til nye boligskatteregler. Den 12. september blev de foreløbige 2022-vurderinger, der udgør beskatningsgrundlaget fra 2024, tilgængelige for alle boligejere på Vurderingsportalen.

De nye boligskatteregler tager højde for, at det nye vurderingssystem medfører langt højere ejendomsvurderinger for mange boligejere. De fleste boligejere er blevet beskattet af videreførte vurderinger fra 2011, hvor de sidste vurderinger i det gamle vurderingssystem blev foretaget. Der er sket rigtigt meget med boligpriserne siden da.

I den nye boligskattelov er skattesatserne for både ejendomsværdiskatten og den kommunale grundskyld blevet sænket betydeligt. Og der er indført overgangsordninger, hvis formål er, at nuværende boligejere ikke får forringet deres økonomi af højere vurderinger – tværtimod kan mange se frem til skattelettelser. I alt gives skattelettelser for omkring 10 mia. kr.

Nogle steder er ejendomspriserne steget så meget, at skatterne stiger trods lavere satser. Det gælder særligt de dyreste huse og ejerlejligheder. Hvis den samlede boligskat stiger med de nye skatteregler, får boligejeren en skatterabat, som beskytter boligøkonomien.

Vurderingsstyrelsen forventer, at de fleste foreløbige vurderinger ligger tæt op ad den endelige vurdering for 2022.

Boligejerne modtager deres endelige 2022-vurderinger i 2025, og her vil der ske genberegning og efterregulering af boligskat og eventuel skatterabat.

Hvad sker der med skatten, hvor du bor?

Med de nye boligskatteregler vil boligskatten følge værdien af ejendommen, så den stiger og falder i takt med ejendomsvurderingen. Til gengæld sænkes skatteprocenten så meget, at 4 ud af 5 boligejere får lavere boligskat.

Vurderingsportalen har lavet et skattebarometer, hvor man kan se, om der er størst sandsynlighed for skattelettelse eller skatterabat.

Barometeret bygger på beregninger fra Skatteministeriet, der indikerer, hvor i landet de nye boligskatteregler forventes at give skattelettelser og skatterabat. Barometeret illustrerer virkningen af de nye boligskatteregler for enfamiliehuse i alle landets kommuner – og for ejerlejligheder i de 15 kommuner med flest ejerlejligheder. Der vil være undtagelser inden for den enkelte kommune, ejendomstype og prisklasse.

Find skattebarometeret her.

Kilder: Vurderingsstyrelsen og Vurderingsportalen

Kommende arrangement om hvidvask: Case-baseret undervisning

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen og Finanstilsynet afholder case-baseret undervisning om hvidvask i november 2023. Underretningspligtige efter hvidvaskloven opfordres til at tilkendegive, om de er interesseret senest den 15. september 2023.

Ovennævnte myndigheder vil i fællesskab afholde case-baseret undervisning i november 2023. Der er ikke tale om undervisning i traditionel forstand.

Sådan foregår undervisningen

Der vil blive undervist i fire cases om hvidvask og terrorfinansiering. Casene er så brede, at der vil være vinkler fra alle ovenstående aktører, og de forskellige cases er blevet til med inputs fra brancherne. Arrangementet er et mix af undervisning i plenum og gruppedialoger, og der vil være rig mulighed for videndeling og spørgsmål. Der vil være undervisere fra ovennævnte myndigheder.

Arrangementerne er gratis.

Læs mere her.

Danske Revisorer, nr. 3/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Fagligt indstik, nr. 3/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Nyt fra din revisor, nr. 123/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service.


FunktionsdygtigAltid aktiv
Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.


PræferencerDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for det legitime formål at lagre præferencer, som abonnenten eller brugeren ikke har anmodet om.


StatistikkerDen tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til statistiske formål.
Den tekniske lagring eller adgang, der udelukkende anvendes til anonyme statistiske formål. Uden en stævning, frivillig overholdelse fra din internetudbyders side eller yderligere optegnelser fra en tredjepart kan oplysninger, der er gemt eller hentet til dette formål alene, normalt ikke bruges til at identificere dig.


MarketingDen tekniske lagring eller adgang er nødvendig for at oprette brugerprofiler med henblik på at sende reklamer eller for at spore brugeren på et websted eller på tværs af flere websteder med henblik på lignende markedsføringsformål.

Oplysningsfristen for selskaber m.fl. udløber mandag den 28. aug. kl. 9.00. Skattestyrelsen er klar ved telefonerne i weekenden til at vejlede

Den 21. juni 2023 udskød Skattestyrelsen ekstraordinært selskabernes oplysningsfrist fra den 30. juni til den 25. august 2023 på grund af tekniske systemudfordringer. 

Oplysningsskemaer anses som rettidigt indgivet frem til mandag den 28. august klokken 9.00.

Mange selskaber m.fl. har allerede indberettet. For at kunne hjælpe de sidste med at få indberettet inden fristens udløb, holder Skattestyrelsens Virksomhedsvejledning ekstraordinært åbent:

Fredag-søndag den 25.-27. august. Fredag kl. 9.00-16.00, lørdag og søndag kl. 9.00-15.00. 

Ved problemer med indberetningen sidder medarbejderne i Virksomhedsvejledningen i ovennævnte tidsrum klar til at hjælpe på tlf. 7222 2882.  

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at de ikke beregner skattetillæg for selskaber m.fl. omfattet af fristudsættelsen. Skattestyrelsen fjerner eventuelle skattetillæg, som er pålagt frem til den forlængede frists udløb den 28. august 2023.

Bemærk, at fristen for indgivelse af TP-dokumentation efter skattekontrollovens § 39, stk. 3 også tilsvarende er forlænget sammen med oplysningsfristen. Dermed har selskaber, der har frist for indberetning af oplysningsskemaet den 25. august, frist for indsendelse af TP-dokumentationen tirsdag den 24. oktober 2023. Skattestyrelsen opdaterer fristen i TastSelv Selskabsskat (DIAS) efter den 28. august.

Vel tilbage fra ferie – og klar til moms?

Forhåbentlig har I, der hver dag arbejder hårdt i jeres virksomhed, haft en velfortjent sommerferie. Og nu rammer I så igen hverdagens opgaver og To-do lister. Står der momsfrist på din To-do?

Første september er momsfrist for både jer, der afregner halvårligt, og jer, der afregner kvartalsvist.

Det er hhv. første halvår og andet kvartal, der skal indberettes moms for.

Husk at indberette til fristen, så du undgår rykkere og gebyr.

Få automatiske påmindelser om kommende frister

Har du brug for hjælp til indberetning, bogføring eller hvad du kan trække fra, så kig forbi skat.dk/huskmoms, hvor Skattestyrelsen har samlet guides og gode råd. Her kan du som noget nyt også få påmindelser om kommende momsfrister til din egen kalender.

Gode vaner til at holde styr på momsen

Har du gode momsvaner? Eller kender du det, at man en dag før fristen leder efter et bilag eller opdager, at man er bagud med bogføringen? Her får du tre forslag til gode momsvaner:

 1. Gem dine bilag – evt. i ringbind, skuffedarier og lommer – men helst digitalt

  Tag billeder af dine kvitteringer og send dem til dig selv med en bemærkning. Du kan også bruge et regnskabssystem, som ofte vil have en scanningsfunktion.

  Alle poster i dit momsregnskab skal være dokumenteret med bilag. Hvis et bilag ikke opfylder kravene, kan det betyde, at du mister retten til at trække momsen på bilaget fra.
 2. Bogfør løbende – brug evt. et regnskabssystem

  Når du er momsregistreret, skal du føre et regnskab over køb og salg af varer og ydelser, og du skal bogføre. På den måde får du et godt overblik over virksomhedens økonomi og kan lettere indberette de rigtige tal, når det er tid.
 3. Få styr på, hvad du kan trække fra

  Besøg Bogføringsguiden og vælg din virksomhedstype og se, hvad du kan trække fra. Skattestyrelsen ser ofte fejl i momsfradrag ved køb af mad og drikke, beklædning, rejser samt transport og elektronik.

Mange glemmer dette: Husk også at indberette 0

Du skal også indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i momsperioden. Du skal da indberette 0 kr. (nulindberetning). Indberetter du ikke, laver Skattestyrelsen et midlertidigt skøn (foreløbig fastsættelse). Det koster 800 kr. i afgift.

Først tjekker du, så tjekker Skattestyrelsen…

Når du har gjort dit arbejde og indberettet moms, starter Skattestyrelsens arbejde med at tjekke tallene. De samler og analyserer løbende data, og en del kontrol sker helt automatisk og digitalt.

Selvom Skattestyrelsen tjekker tal og oplysninger løbende er det vigtigt, at du selv har styr på reglerne og på den moms, du skal betale. Skattestyrelsen gør deres bedste for at vejlede dig, men i sidste ende er det dit ansvar.

Du kan læse mere om Skattestyrelsens kontrolarbejde på skat.dk/skattekontrol

Høringssvar vedr. ændring af boafgiftsloven, kildeskatteloven. Opkrævningsloven og forskellige andre love

FDR foreslår, at man bibeholder den nuværende ordning med, at Fogedretten skal godkende

en arrest. Læs indledningen af høringssvaret nedenfor og i sin fulde længde her.

Det skal indledningsvis anføres, at Foreningen Danske Revisorer klart går ind for straf for lovovertrædelser

på skatte- og afgiftsområdet. Det vil være til gavn for alle lovlydige borgere i Danmark.

Vi er dog også af den opfattelse, at vi skal værne om vores retssikkerhed, hvilket er vigtigt for det danske

samfund.

Foreningen Danske Revisorer anbefaler, at dette lovforslag ændres på følgende områder:

 1. Der lægges op til, at mange sanktioner iværksættes af Skattestyrelsen og flere steder ”efter et

  skøn”.

  Vi mener, at det kan være et problem med retssikkerheden, da Skattestyrelsen får udvidet ”magt”

  – uden at sagens rigtighed er prøvet ved højere instanser. Det kan betyde, at en virksomhed rent

  faktisk kan blive lukket – måske uden grund.

  Reglerne om personlig hæftelse – som vi læser det – vil betyde, at myndighederne – efter et skøn –

  kan påberåbe sig personlig hæftelse, hvilket kan betyde store problemer med betaling,

  pantsætninger mv. – selvom skatteyderen på et senere tidspunkt får medhold ved en højere

  instans.

Læs hele høringssvaret her.

FDR er en brancheorganisation for alle kvalitetsbevidste revisorer. 

Vi støtter vores medlemmer i at levere faglig og forsvarlig bistand til deres kunder på det regnskabs- og revisionsmæssige område.

Copyright © 2023 Foreningen Danske Revisorer (FDR)