Enklere regler for lotterier og banko

Alle Folketingets partier er enige om, at foreningslivet skal have de bedste rammer for at skabe stærke fællesskaber gennem lotterier. Derfor har Regeringen og alle Folketingets partier netop indgået aftalen, Enklere regler for lotterier og banko, der skal give foreningslivet i Danmark de bedste rammer for at sikre stærke fællesskaber og for at binde danskerne sammen i lokalsamfundene gennem mulighederne for at spille banko.

De nuværende regler betyder, at flere bankoforeninger er på kant med loven, fordi de ikke i tilstrækkelig grad har donation til det gode formål i centrum. Samtidig har mange foreninger og hjælpeorganisationer, som det ser ud i dag, begrænsede muligheder for at afholde lotterier på den måde, som de gerne vil.

Det ændrer aftalen på med enklere regler for lotterier og banko. Med aftalen indføres der tre former for lotteri som undtagelse til det monopol, som gælder for lotteri i Danmark:

1) lotteri under en bagatelgrænse

2) almennyttigt lotteri

3) bankospil på det liberaliserede marked

Centrale elementer i aftalen:

 • Indførelse af bagatelgrænse – salgssum under 15.000 kr.

  Ingen krav til arrangør, formål, udbud eller overskud. Intet tilsyn. Det kunne f.eks. være en skoleklasse, der samler ind til en lejrtur.
 • Salgssum mellem 15.000 til 200.000 kr.

  Krav om donation af hele overskuddet til et almennyttigt formål. Gælder kun for frivillige foreninger og offentligt støttede enheder. Det kunne f.eks. være en spejderklub eller et aktivitetscenter.
 • Salgssum mellem 15.000 til 5 mio. kr.

  Krav om donation af hele overskuddet (minimum 15 pct. af salgssummen for foreninger og minimum 35 pct. for andre) til et almennyttigt formål. Det kunne f.eks. være idrætsforeninger og en indsamlingsorganisation.
 • Salgssum mellem 5 mio. til 100 mio. kr.

  Krav om donation af hele overskuddet (minimum 35 pct. af salgssummen) til et almennyttigt formål.

Bankospillet er for mange danskere en vigtig social aktivitet. Det gøres derfor også muligt for bankoforeninger at udbyde banko uden krav om at skulle donere til almennyttige formål. De vil derimod skulle leve op til reglerne for det øvrige liberaliserede spilmarked uden krav om donation til almennyttige formål og med betaling af spilafgift.

Læs hele aftalen her.