TastSelv-koden lukkes for borgere med MitID

I nærmeste fremtid lukker Skattestyrelsen for brug af TastSelv-kode for de borgere, som både har MitID og TastSelv-kode. Adgang med TastSelv-kode bibeholdes dog for borgere uden MitID.

Det vil sige, at du skal bruge dit MitID for bl.a. at kunne se din årsopgørelse i marts.

Du kan give en anden person adgang (autorisation) til at se og indtaste dine oplysninger i TastSelv og dermed være din partsrepræsentant over for Skattestyrelsen. Det kan være en rådgiver, en revisor, din ægtefælle eller en anden fra din familie.

Dem, du giver adgang, logger på med deres eget MitID. De kan ikke bruge en TastSelv-kode.

Du kan enten give autorisation til alt i TastSelv eller til enkelte oplysninger. 

Du kan også give din ægtefælle lov til at anvende dine oplysninger sammen med sine egne, f.eks. til beregninger eller til overførsel af oplysninger til jeres bank.

Sådan giver du andre adgang (autorisation) til din TastSelv-profil

  1. Log på TastSelv
  2. Vælg Profil
  3. Vælg Giv adgang til rådgivere eller andre
  4. Skriv cpr-nummer eller cvr-/se-nummer på den person, der skal have adgang
  5. Vælg, hvad personen skal have adgang til
  6. Vælg gyldighedsperioden for den tildelte adgang
  7. Vælg Godkend

Du har nu givet personen adgang til de valgte oplysninger i TastSelv.

Personen får adgang til de valgte oplysninger ved at logge på TastSelv med MitID og vælge Log på med autorisation.

Din revisor kan hjælpe dig med at give andre adgang til din TastSelv-profil.

Giv autorisation via fuldmagt

Du kan også give andre autorisation ved at sende en fuldmagt til Skattestyrelsen. Skattestyrelsen hjælper så med at oprette autorisationen i din TastSelv-profil.

Oplysningerne skal sendes via kontaktformularen i TastSelv eller med brev til Skattestyrelsen, Nykøbingvej 75, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. 

En anden mulighed er at ringe til Skattestyrelsen på 72 22 18 18. Hvis du kontakter Skattestyrelsen som partsrepræsentant, kræver det en skriftlig fuldmagt.