NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Renteudgifter i forældrelejligheder

Mange er stadig i tvivl om, hvordan renterne i en forældrelejlighed skal behandles.Hovedreglen er, at disse renter behandles som alle øvrige renteudgifter, som man har – nemlig som negativ kapitalindkomst.Renterne bliver automatisk indberettet fra bank eller kreditforening – man skal således intet rette på oplysningskortet.Overskud af forældrelejligheden eksklusiv renter oplyses i felt 111. Underskud oplyses…

Besøg fra Erhvervsstyrelsens hvidvasktilsyn

Skrevet af revisor FDR, Carsten H. Fohlmann, Contar ApSLigesom alle andre i branchen fik jeg lidt hjertebanken, da mailen kom med, at der i virksomhedens digitale postkasse var post fra Erhvervsstyrelsen. Det var den frygtede – men ventede – besked om varsling af tilsynsbesøg for at kontrollere vores overholdelse af hvidvaskloven.Indenfor et par uger skulle…

Vedr. J. nr. 2022-13581, Forslag til lov om ændring af momsloven m.v.

Overordnet set hilser vi det fremsatte lovforslag velkomment. Det gælder særligt indførelse af en notifikationsprocedure i punktafgiftslovene, som giver de mindre virksomheder mulighed for at undgå utilsigtede afgiftskrav som led i en solidarisk hæftelse, når de blot har udvist manglende omhu.Vi er ligeledes positivt stemte for en indberetningspligt for udbydere af betalingstjenester, henset til at…

Står der ’Husk Moms’ på tjeklisten i denne tid?

Første marts nærmer sig, og for ca. 475.000 virksomheder betyder det, at der igen skal afregnes og betales moms; denne gang for enten 2. halvår eller 4. kvartal 2022.Moms er ikke altid enkelt, og det kan være en stor opgave at få de rigtige tal klar. Når Skattestyrelsen tjekker tallene, ser de nogle fejl, der…

Skattestyrelsen skruer op – øget kontrol af revisions- og bogholderbranchen

Det er fra politisk side besluttet, at skattekontrollen skal styrkes markant. Skattestyrelsen skruer derfor op for kontrollen i disse år og har i den kommende tid særligt fokus på bl.a. revision-, bogholder- og rådgivningsbranchen. Skattestyrelsens årlige undersøgelser viser, at hver ottende blandt de små og mellemstore virksomheder (12 procent) begår grove fejl. Skattestyrelsens stikprøver indikerer, at…