NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Fagligt indstik, nr. 3/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Nyt fra din revisor, nr. 123/2023

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Oplysningsfristen for selskaber m.fl. udløber mandag den 28. aug. kl. 9.00. Skattestyrelsen er klar ved telefonerne i weekenden til at vejlede

Den 21. juni 2023 udskød Skattestyrelsen ekstraordinært selskabernes oplysningsfrist fra den 30. juni til den 25. august 2023 på grund af tekniske systemudfordringer.  Oplysningsskemaer anses som rettidigt indgivet frem til mandag den 28. august klokken 9.00. Mange selskaber m.fl. har allerede indberettet. For at kunne hjælpe de sidste med at få indberettet inden fristens udløb, holder…

Vel tilbage fra ferie – og klar til moms?

Forhåbentlig har I, der hver dag arbejder hårdt i jeres virksomhed, haft en velfortjent sommerferie. Og nu rammer I så igen hverdagens opgaver og To-do lister. Står der momsfrist på din To-do? Første september er momsfrist for både jer, der afregner halvårligt, og jer, der afregner kvartalsvist. Det er hhv. første halvår og andet kvartal,…

Høringssvar vedr. ændring af boafgiftsloven, kildeskatteloven. Opkrævningsloven og forskellige andre love

FDR foreslår, at man bibeholder den nuværende ordning med, at Fogedretten skal godkendeen arrest. Læs indledningen af høringssvaret nedenfor og i sin fulde længde her. Det skal indledningsvis anføres, at Foreningen Danske Revisorer klart går ind for straf for lovovertrædelserpå skatte- og afgiftsområdet. Det vil være til gavn for alle lovlydige borgere i Danmark. Vi…