NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Fagligt indstik, nr. 1/2024

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Danske Revisorer, nr. 1/2024

Vi bruger cookies til at optimere vores websted og vores service. Funktionsdygtig Funktionsdygtig Altid aktiv Den tekniske lagring eller adgang er strengt nødvendig med det legitime formål at muliggøre brugen af en specifik tjeneste, som abonnenten eller brugeren udtrykkeligt har anmodet om, eller udelukkende med det formål at overføre en kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet.…

Godt nyt til de ca. 500.000 virksomheder, der indberetter moms på skat.dk

Skattestyrelsen informerer:Ny digital løsning i momsindberetningen hjælper virksomheder til at indberette rigtigt fra start – og mindsker fejl.Skattestyrelsen arbejder hele tiden for, at virksomheder og borgere indberetter og betaler det, de skal. Det betyder bl.a. også, at de løbende udvikler deres digitale løsninger og bruger data til at undgå fejl. F.eks. har Skattestyrelsen det seneste…

Ny runde case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering

Erhvervsstyrelsen, PET, Hvidvasksekretariatet, Spillemyndigheden, Advokatsamfundet, Skattestyrelsen, NSK og Finanstilsynet arrangerer igen case-baseret undervisning om hvidvask og terrorfinansiering for underretningspligtige efter hvidvaskloven.Undervisningen er en gentagelse af arrangementer afholdt i november 2023. De fire cases om hvidvask og terrorfinansiering er derfor de samme som sidst.  Det er gratis at deltage.Læs mere her.

Årets første momsfrist nærmer sig

1. marts skal der indberettes moms for de virksomheder, der afregner halvårligt, og dem, der afregner kvartalsvist. Husk at indberette til fristen, så du undgår rykkere og gebyr.Mange glemmer det: Husk også at indberette 0 Du skal også indberette moms, selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i momsperioden. Du skal da indberette…