NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Ny ferielov: Kom på en guidet tur igennem de nye regler

Der har været rigeligt at holde styr på i det forgangne overgangsår. Men nu har vi passeret den 1. september 2020, og derfor har vi søsat en ny guide til arbejdsgivere, der gerne vil sikkert fra land med den nye ferielov. Når du som arbejdsgiver fremover skal indberette feriepenge, er der flere punkter, hvor der…

Til rådgivere og brancheorganisationer

Til rådgivere og brancheorganisationer                                                         Vi skriver til jer for at give et overblik over betalingsfristerne for A-skat og am-bidrag frem til maj 2021. Som bekendt blev en række frister udskudt tidligere på året, og den første af de udskudte betalingsfrister er den 31. august 2020 for store virksomheder, og den 10. september 2020 for…

Gebyret for klager til Skatteankestyrelsen stiger pr. 1. juli 2020

Skattestyrelsen gør opmærksom på nedenstående gebyrstigning og håber, at I vil videreformidle informationen: Gebyret for klager til Skatteankestyrelsen stiger pr. 1. juli 2020 Pr. 1 juli 2020 ændres klagegebyret ved klager til Skatteankestyrelsen over Skatteforvaltningens og Skatterådets afgørelser fra 400 kr. til 1.100 kr. Klager over aktindsigt er stadig fritaget for klagegebyr. Skatteankestyrelsen har oplyst,…

Nye regler om beskatning af firmabiler

Nye regler om beskatning af firmabiler Her får du et overblik over de to vigtigste ændringer, hvis du stiller fri bil til rådighed for dine med- arbejdere. Love og regler Reglerne om, at leasingbiler fremover beskattes af den genberegnede værdi, kan du finde i Lov om ændring af ligningsloven af 31. januar 2020 i §…

Orientering til rådgivere om ny lovgivning om rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder

Orientering til rådgivere om ny lovgivning om rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder Folketinget har vedtaget et lovforslag om momslån til små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftslån til visse erhverv. Lånemuligheden er en del af regeringens Corona hjælpepakke, som har til formål at styrke likviditeten hos virksomhederne. Loven trådte i kraft den 5. maj…