NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Nej til blandet bil i virksomhedsordning

En blandet benyttet bil kan ifølge virksomhedsskatteloven indgå i virksomhedsordningen mod beskatning af fri bil. Det er ikke defineret nærmere, hvornår der foreligger en blandet anvendt bil.Skatterådet har netop fået et spørgsmål, hvor spørger har en virksomhedsordning, der udelukkende omfatter et solcelleanlæg. Solcelleanlægget er skattemæssigt erhvervsmæssig virksomhed. Spørger ønsker at placere sin bil i virksomhedsordningen…

Fradrag af renteudgifter i en ejerforening

En ejerforening havde besluttet, at der skulle ske en renovering af foreningens parkeringskældre. I den forbindelse har ejerforeningen som fuldmægtig optaget et byggelån på vegne af medlemmerne.Medlemmerne af ejerforeningen hæfter personligt og solidarisk for byggelånet.Ejerforeningen spørger i denne forbindelse, om medlemmerne kan fratrække renteudgifterne i deres skattepligtige indkomst.Hertil svarer Skat, at medlemmerne efter deres opfattelse…

Momspligtige betalingskortgebyrer

Gebyrer, som virksomheder i henhold til eksempelvis lov om betalingstjenester og elektroniske penge, kan opkræve fra deres kunder, når kunderne bruger betalingskort, skal behandles som en integreret del af betalingen for den leverede vare eller ydelse. Gebyret er derfor momspligtigt, hvis den vare/ydelse, der betales for, er momspligtig.SKAT har netop udsendt en meddelelse, hvori de…

Digitale selvangivelser

Ingen papirselvangivelseHovedreglen er nu, at selvangivelsen kun er rettidigt indsendt, såfremt selvangivelsen er indsendt via SKATs TastSelv-løsning. Derfor accepteres en selvangivelse indsendt på papir ikke, hvis man er omfattet af reglerne om digital selvangivelse. SKAT anser simpelthen ikke selvangivelsen for modtaget, hvilket vil koste kontrollovstillæg.Udvidet selvangivelse – nystartedeHvis man har startet virksomhed i 2013, men…

Oplysning af personnummer på modtager

Fradrag for renter af privat gæld, underholds- og børnebidrag kan kun opnåes ved indberetning af CPR nummer på modtagerenI 2009 vedtog Folketinget en lov om, at dem, der betaler renter af privat gæld eller underholds- og børnebidrag, kun kan få fradrag for betalte renter og bidrag, hvis de samtidig oplyser SKAT om personnummeret på modtageren…