Digitale selvangivelser

Ingen papirselvangivelse

Hovedreglen er nu, at selvangivelsen kun er rettidigt indsendt, såfremt selvangivelsen er indsendt via SKATs TastSelv-løsning. Derfor accepteres en selvangivelse indsendt på papir ikke, hvis man er omfattet af reglerne om digital selvangivelse. SKAT anser simpelthen ikke selvangivelsen for modtaget, hvilket vil koste kontrollovstillæg.

Udvidet selvangivelse – nystartedeHvis man har startet virksomhed i 2013, men ikke har fået ændret sin forskudsregistrering i løbet af 2013, skal man anmode om at blive registreret som selvstændig erhvervsdrivende inden 1. maj, idet der ellers ikke vil være mulighed for at indberette sit virksomhedsresultat via TastSelv-løsningen.

Kommer man for sent, skal ændringen til årsopgørelsen indsendes i en mail via skattemappen. I disse situationer får man ikke skattetillæg, idet der allerede er udarbejdet en årsopgørelse.