Oplysning af personnummer på modtager

Fradrag for renter af privat gæld, underholds- og børnebidrag kan kun opnåes ved indberetning af CPR nummer på modtageren

I 2009 vedtog Folketinget en lov om, at dem, der betaler renter af privat gæld eller underholds- og børnebidrag, kun kan få fradrag for betalte renter og bidrag, hvis de samtidig oplyser SKAT om personnummeret på modtageren af pengene. Men på grund af, at det har taget noget tid at få teknikken på plads, har loven først fået virkning fra og med indkomståret 2013.

I praksis foregår det på den måde, at indberetningen af personnummeret på modtageren sker ved, at der på TastSelv åbner sig et selvstændigt modul hertil, når fradraget skal indtastes.

Fremover er det derfor kun muligt at indtaste fradrag for renter af privat gæld og for betalte underholds- og børnebidrag, hvis man indberetter til SKAT, hvem der har modtaget pengene.