Fradrag af renteudgifter i en ejerforening

En ejerforening havde besluttet, at der skulle ske en renovering af foreningens parkeringskældre. I den forbindelse har ejerforeningen som fuldmægtig optaget et byggelån på vegne af medlemmerne.

Medlemmerne af ejerforeningen hæfter personligt og solidarisk for byggelånet.

Ejerforeningen spørger i denne forbindelse, om medlemmerne kan fratrække renteudgifterne i deres skattepligtige indkomst.

Hertil svarer Skat, at medlemmerne efter deres opfattelse er berettiget til at fratrække renteudgifterne i deres skattepligtige indkomst. Dette begrundes med, at lånet udelukkende er optaget af hensyn til medlemmerne, og ejerforeningen har ved optagelsen af byggelånet handlet på medlemmernes vegne.

Lånet er ligeledes et alternativ til, at de enkelte medlemmer selv optager lån i forbindelse med renoveringen af parkeringskældrene.


Derudover er definitionen af renteudgifter opfyldt, idet medlemmerne hæfter personligt og solidarisk for lånet og dermed juridisk anses for debitorer i skyldforholdet.

Det er dog en forudsætning, at renten fastsættes forud for den renteperiode, som den vedrører.