Nej til blandet bil i virksomhedsordning

En blandet benyttet bil kan ifølge virksomhedsskatteloven indgå i virksomhedsordningen mod beskatning af fri bil. Det er ikke defineret nærmere, hvornår der foreligger en blandet anvendt bil.

Skatterådet har netop fået et spørgsmål, hvor spørger har en virksomhedsordning, der udelukkende omfatter et solcelleanlæg. Solcelleanlægget er skattemæssigt erhvervsmæssig virksomhed. Spørger ønsker at placere sin bil i virksomhedsordningen og dermed blive beskattet af fri bil. Bilen har erhvervsmæssig kørsel til revisor i forbindelse med virksomhedens udarbejdelse af regnskab og et årligt møde i banken. Bilen har dermed en erhvervsmæssig kørsel på ca. 100 km om året.

Skatterådet konkluderer herpå, at en helt uvæsentlig erhvervsmæssig kørsel i en bil ikke medfører, at der er tale om en blandet benyttet bil, men derimod en udelukkende privat anvendt bil.

Det vil sige, at et privat aktiv, der alene bliver anvendt helt uvæsentligt erhvervsmæssigt, skal anses for værende et privat aktiv.