NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Tjek årsopgørelsen 2013

Det er vigtigt at tjekke årsopgørelsen grundigt igennem, idet nye procedurer hos SKAT har givet fejlbehæftede årsopgørelser.AktieudbytteSKAT har ændret på reglerne for indberetning af udbytte på aktier. Dette medfører, at der ikke længere skal udfyldes en særlig blanket vedrørende selskabet. Dette er der mange, der har overset, hvormed der er sket dobbeltindberetning af såvel udbytter…

Nej til blandet bil i virksomhedsordning

En blandet benyttet bil kan ifølge virksomhedsskatteloven indgå i virksomhedsordningen mod beskatning af fri bil. Det er ikke defineret nærmere, hvornår der foreligger en blandet anvendt bil.Skatterådet har netop fået et spørgsmål, hvor spørger har en virksomhedsordning, der udelukkende omfatter et solcelleanlæg. Solcelleanlægget er skattemæssigt erhvervsmæssig virksomhed. Spørger ønsker at placere sin bil i virksomhedsordningen…

Fradrag af renteudgifter i en ejerforening

En ejerforening havde besluttet, at der skulle ske en renovering af foreningens parkeringskældre. I den forbindelse har ejerforeningen som fuldmægtig optaget et byggelån på vegne af medlemmerne.Medlemmerne af ejerforeningen hæfter personligt og solidarisk for byggelånet.Ejerforeningen spørger i denne forbindelse, om medlemmerne kan fratrække renteudgifterne i deres skattepligtige indkomst.Hertil svarer Skat, at medlemmerne efter deres opfattelse…

Momspligtige betalingskortgebyrer

Gebyrer, som virksomheder i henhold til eksempelvis lov om betalingstjenester og elektroniske penge, kan opkræve fra deres kunder, når kunderne bruger betalingskort, skal behandles som en integreret del af betalingen for den leverede vare eller ydelse. Gebyret er derfor momspligtigt, hvis den vare/ydelse, der betales for, er momspligtig.SKAT har netop udsendt en meddelelse, hvori de…

Digitale selvangivelser

Ingen papirselvangivelseHovedreglen er nu, at selvangivelsen kun er rettidigt indsendt, såfremt selvangivelsen er indsendt via SKATs TastSelv-løsning. Derfor accepteres en selvangivelse indsendt på papir ikke, hvis man er omfattet af reglerne om digital selvangivelse. SKAT anser simpelthen ikke selvangivelsen for modtaget, hvilket vil koste kontrollovstillæg.Udvidet selvangivelse – nystartedeHvis man har startet virksomhed i 2013, men…