NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Hvornår er julegaven skattefri?

Gaver fra arbejdsgiver til medarbejder er normalt skattepligtige og beskattes på samme måde som løn. Dette gælder dog ikke naturaliegaver ved jul og nytår. Gavens værdi må ikke være større end 800 kroner inklusive moms, hvilket er den fastsatte beløbsgrænse for 2014. Hvis medarbejderen ikke har modtaget andre gaver eller personalegoder i årets løb, kan…

Tab på debitorer – kan du opnå momsfradrag?

SKAT udsendte den 16. september 2014 et styresignal, hvori de præciserer, at det ikke er en betingelse for at opnå momsfradrag på tilgodehavender over 3.000, at fordringen har været forsøgt inddrevet via en uafhængig inkassovirksomhed. Hvis en kunde ikke betaler sit tilgodehavende, har den sælgende virksomhed mulighed for at regulere sit momstilsvar på det tidspunkt,…

Ændring i virksomhedsordningen vedtaget af folketinget den 9. september 2014

Ændringerne har virkning allerede fra 11. juni i år, således, at man fra denne dato ikke kan spare op i virksomhedsordningen, hvis man har en negativ indskudsskonto. Det samme gælder, hvis virksomhedens aktiver er stillet som sikkerhed for private lån. Der etableres en overgangsordning med en bagatelgrænse på 500.000 Med loven er der indført en…

Præcisering af arbejdsudlejereglerne

I 2012 blev arbejdsudlejereglerne strammet, hvilket betød, at der skulle betales arbejdsudlejeskat i alle de tilfælde, hvor en opgave i Danmark blev løst af en udenlandsk underleverandør, hvis opgaven lå inden for rammerne for den danske virksomheds aktiviteter.SKAT har netop udsendt et styresignal, hvori arbejdsudlejereglerne bliver præciseret. De væsentligste dele af præciseringen er:  Det er…

Omvendt betalingspligt for moms på elektroniske medier

Fra 1. juli 2014 er der blevet indført omvendt betalingspligt af moms for indenlandsk handel med mobiltelefoner, tablet-pc’er, bærbare computere, integrerede kredsløbsanordninger og spillekonsoller mellem danske virksomheder. Dette skal sikre staten mod indtægtstab ved manglende afregning af moms, idet momsindbetalingen og momsfradraget foretages af den samme virksomhed (køberen). Integrerede kredsløbsanordninger er defineret som computerchips i…