Præcisering af arbejdsudlejereglerne

I 2012 blev arbejdsudlejereglerne strammet, hvilket betød, at der skulle betales arbejdsudlejeskat i alle de tilfælde, hvor en opgave i Danmark blev løst af en udenlandsk underleverandør, hvis opgaven lå inden for rammerne for den danske virksomheds aktiviteter.

SKAT har netop udsendt et styresignal, hvori arbejdsudlejereglerne bliver præciseret. De væsentligste dele af præciseringen er: 

  • Det er ikke længere udgangspunktet, at der foreligger arbejdsudleje, hvis den udenlandske underleverandør arbejder inden for den danske virksomheds forretningsområde. Det afgørende er, hvorvidt den udenlandske medarbejder reelt kan siges at arbejde for den danske virksomhed.

     
  • I visse situationer vil brugen af medarbejdere fra udenlandske koncernforbundne selskaber ikke blive omfattet af arbejdsudlejereglerne. Det kunne f.eks. være ved deltagelse i koncerninterne møder i Danmark.

Reglerne er primært møntet på virksomheder, der gør brug af udenlandske medarbejdere, som udfører arbejdsfunktioner af mindre kompliceret karakter, der ikke kræver større forkundskaber.

Hvis udenlandske enkeltmandsvirksomheder kun udfører arbejde for en enkelt dansk virksomhed, vil SKAT ofte gøre gældende, at indehaveren reelt er ansat i den danske virksomhed. I sådan en situation hæfter den danske virksomhed for ikke indeholdt A-skat m.v., men virksomheden hæfter ikke for arbejdsudlejeskat.