Julegaver og julefrokoster – kan du opnå momsfradrag?

Generelt kan momsen på udgifter til julegaver ikke fradrages – heller ikke julegaver til personalet.

Hvis der derimod er tale om gaver til kunder og øvrige forretningsforbindelser og gaverne har karakter af markedsføringsmateriale produceret i større antal – f.eks. kalendere eller lignende, der bærer firmaets logo – og desuden har en værdi på under 100,00 kroner per styk eksklusive moms, kan momsen af sådanne udgifter godt fradrages.

Momsen af vingaver kan dog kun fradrages, hvis gaven gives til alle kunder eller til en ikke forudbestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, også selvom vinen bærer firmaets logo og er af mindre værdi.

Momsen på udgifter til firmaets julefrokost, der afholdes i firmaets egne lokaler, kan heller ikke fradrages. Momsen på eventuel leje af borde og stole til arrangementet kan dog fradrages fuldt ud.

Afholdes julefrokosten på en restaurant, kan der opnås fradrag på 25 % af momsen af udgifterne hertil. Momsen på udgifter til underholdning kan ikke fradrages uanset, om julefrokosten holdes i egne lokaler eller eksternt.