Årsopgørelsen ligger klar 9. marts 2015

SKAT er klar med årsopgørelsen den 9. marts 2015, og kan ses i TastSelv via skat.dk. Mange har ikke noget at selvangive, da SKAT har de fleste oplysninger. Det er dog stadig vigtigt at kontrollere tallene og oplyse, hvis man har ændringer eller tilføjelser. Det gælder f.eks. befordringsfradrag og eventuelle lejeindtægter.

Som noget nyt overfører SKAT automatisk visse beløb fra forskudsopgørelsen til årsopgørelsen. SKAT overfører bl.a. automatisk befordringsfradraget, hvis man har brugt lommeregneren i TastSelv til at beregne fradraget, og der ikke er skiftet arbejdssted. Rejseudgifter, anden personlig indkomst, fradrag i personlig indkomst, anden kapitalindkomst og lejeindtægt overføres ligeledes automatisk. Det er dog stadig vigtigt, at man tjekker, at tallene er korrekte. F.eks. er man kun berettiget til befordringsfradrag de dage, hvor man rent faktisk har været på arbejdsstedet.

Fradrag for børnebidrag bliver også som noget nyt automatisk fortrykt på årsopgørelsen, hvis man fik fradrag i 2013, og barnet i mellemtiden ikke er blevet 18 år.

Hvis man har ændringer eller tilføjelser, kan disse oplyses til SKAT via TastSelv på skat.dk eller ved at ringe til SKAT på 72 22 28 28.

Ændrer man årsopgørelsen via TastSelv, vil der blive dannet en ny årsopgørelse med det samme, så man kan se det nye resultat. Fristen for at oplyse om ændringer eller tilføjelser til årsopgørelsen er 1. maj 2015.

Eventuel overskydende skat vil blive udbetalt på borgernes NemKonto den 7. april 2015 for ændringer eller tilføjelser, der er indberettet frem til den 26. marts. Restskat kan betales med det samme i TastSelv med dankort. Jo tidligere man betaler, jo billigere slipper man i rente.

Hvis man har en udvidet selvangivelse eller er gift med en person med udvidet selvangivelse, kan man ikke se årsopgørelsen i TastSelv den 9. marts, men der vil være en servicemeddelelse, som indeholder de oplysninger, SKAT kender på det tidspunkt.