Mere end 20.000 mangler at omregistrere virksomhedsformen iværksætterselskab inden fristen udløber


Mere end 20.000 mangler at omregistrere virksomhedsformen iværksætterselskab inden fristen udløber >>

Virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS) udfases, og inden 15. oktober skal alle iværksætterselskaber således have truffet beslutning om…


Ny blanket om kontrollerede transaktioner – til brug for fysiske personers oplysningspligt >>

En ny blanket 04.021, er nu tilgængelig på skat.dk. Blanketten er til brug for fysiske personers oplysningspligt om kontrollerede …


Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit >>

Gavekort til oplevelser til ansatte kan gives skattefrit
En ny lov gør arbejdsgiverbetalte gavekort på max. 1.200 kr. til oplevelser skattefrie….


Skattestyrelsen har udarbejdet vejledninger til grænsependlere. >>

Skattestyrelsen har udarbejdet vejledninger til de grænsependlere, der for indkomståret 2020 skal være særligt opmærksomme på deres årsopgørelse på…