Den 15. december åbner det nye Ejerregister

Fra december 2014 skal ejerforholdene for de danske selskaber registreres i et online ejerregister. Alle selskaber skal registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Oprettelsen af Ejerregistret er en del af selskabsloven, der blev vedtaget i maj 2009 med det formål at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Herved kan Danmark i højere grad leve op til den EU-regulering, der skal modvirke hvidvask. Registret skal desuden forbedre offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder.

Det nye Ejerregister for virksomhedernes registreringer åbner den 15. december 2014. Alle A/S, P/S og ApS, herunder IVS er forpligtede til at registrere deres ejere i Ejerregistret. Ejeroplysninger om K/S’er er i første omgang ikke omfattet af registret, men regeringen har dog foreslået, at disse også skal omfattes.

Ejere af ihændehaveaktier, der ejer mindre end 5 procent af kapitalen eller stemmerne i ikke-børsnoterede selskaber, bliver samtidig forpligtet til at registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregistret, som ikke er åben for offentligheden.

De eksisterende selskaber har et halvt år til at registrere deres ejeroplysninger. Ejerregistret åbner nemlig for offentligheden den 15. juni 2015.