Forskudsopgørelsen for 2024 kan tilgås den 14. november

Tirsdag den 14. november åbner Skattestyrelsen for adgangen til forskudsopgørelsen for 2024. Her vil godt 5,3 mio. danskere kunne se deres skatteoplysninger og forventede skattebetaling for næste år og rette, hvis der er sket ændringer i hverdagen. Som noget nyt vil landets boligejere desuden kunne se deres samlede boligskatter på forskudsopgørelsen sammen med de øvrige skatteoplysninger.

Det kan være en god idé at tjekke, om indtægter og fradrag stemmer med det, man forventer. Det er i det hele taget en god idé løbende at opdatere sin forskudsopgørelse, hvis der sker ændringer i hverdag eller økonomi, så der løbende betales den rigtige skat. Det gælder f.eks. hvis, man:

  • har fået nyt job eller er gået op/ned i løn
  • har hjemmearbejdsdage og ændret kørselsmønster
  • har købt eller solgt en bolig
  • har ændringer i sit boliglån
  • har skiftet indtægtstype, f.eks. skiftet fra løn til dagpenge eller omvendt
  • har ændring i overskud af egen virksomhed, eller hvis virksomheden er lukket

Læs mere om at se og rette oplysningerne på forskudsopgørelsen.

De nye boligskatteregler

Den 1. januar 2024 kommer der nye boligskatteregler. De nye regler betyder bl.a., at opkrævningen af boligskat samles på forskuds- og årsopgørelsen. Betaling af grundskyld vil fremover ske som en del af den løbende skattebetaling fra januar 2024 i stedet for to gange årligt, som det hidtil har været tilfældet, hvor opkrævningen er blevet foretaget af kommunerne.

Tallene for boligskat i forskudsopgørelsen baserer sig på den foreløbige ejendomsvurdering, der danner grundlag for boligskatten i 2024. Ejendomsvurderingen udsendes af Vurderingsstyrelsen, der også står for beregningen af selve boligskatten – spørgsmål til vurderingen skal derfor rettes til Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om de nye boligskatteregler og forskudsopgørelsen.