NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Fradrag for donationer til velgørende organisationer

Hvis man i 2014 har givet gaver til velgørende organisationer, er det en god idé at tjekke, om man på sin årsopgørelse har fået fradrag for donationen, idet det forudsætter, at modtageren har indberettet beløbet til SKAT.Der kan i 2014 fratrækkes gaver til velgørende organisationer med op til 14.800, og ægtefæller har hvert sit fradrag.Fradraget…

70-årsreglen ophæves

Folketinget har på grund af ønsket om at bevare det ”grå guld” på arbejdsmarkedet i længere tid vedtaget at ophæve 70-årsreglen, der har betydet, at virksomheder og medarbejdere har kunnet indgå aftale om, at ansættelsesforholdet ville stoppe, når medarbejderen blev 70 år. Dette er fra den 1. januar 2016 ikke længere lovligt. Det er derfor…

Sidste frist for ændring af virksomhedsordningen

Da reglerne i virksomhedsskatteloven blev skærpet sidste år, blev der givet mulighed for at ændre visse forhold omkring selvangivelsen for 2013. Fristen herfor udløber den 31. marts 2015. I forbindelse med lovændringen bortfaldt muligheden for at foretage opsparing af overskud med virkning fra den 11. juni 2014 i de situationer, hvor indskudskontoen er negativ, og/eller…

Oplysninger, man selv skal indberette til SKAT

SKAT modtager rigtig mange oplysninger om borgernes økonomiske forhold, men der er stadig områder, hvor man selv skal indberette for at få en korrekt årsopgørelse. På indtægtssiden skal der blandt andet ske indberetning af: indkomst ved arbejde i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver gevinster på aktier mv. i udenlandske depoter På fradragssiden skal der blandt…

Negative renter er fradragsberettigede på selvangivelsen

Negative renter, hvilket vil sige renter, der skal betales for at have penge stående på en bankkonto, er fradragsberettigede på samme måde som andre renter, der betales af gæld. Den seneste udvikling i renten har medført, at renterne for blandt andre visse realkreditobligationer og indlånskonti i banker er eller meget snart kan blive negative. Denne…