NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Håndværkerfradraget genindføres

Regeringen har indgået en aftale om genindførelse af håndværkerfradraget – også kendt som den såkaldte BoligJobordning – med tilbagevirkende kraft for hele 2015. Foreløbig gælder aftalen for årene 2015, 2016 og 2017, men i første omgang er der kun fremsat lovforslag for indkomståret 2015. Lovforslag for årene 2016 og 2017 fremsættes først senere, fordi ordningen…

Beskatning af lejlighedsgaver

I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra arbejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er tale om gaver af mindre omfang. Der gælder ikke nogen faste beløbsgrænser for værdien af lejlighedsgaver, men værdien af gaven må dog ikke overstige det efter forholdene naturlige niveau for en…

Momskompensation til velgørende foreninger – frist 1. juli 2015

Senest den 1. juli 2015 skal almenvelgørende fonde, foreninger m.v. søge om momskompensation for 2014. Almenvelgørende fonde, foreninger, institutioner m.v. har mulighed for at søge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres almenvelgørende, momsfri aktiviteter via SKAT’s momskompensationsordning. Godtgørelsen omfatter den købsmoms, som foreningen m.v. ikke har fået godtgjort på momsangivelsen.…

Er der skattemæssigt fradrag for støtte til politiske partier?

Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ud fra et skatteretligt perspektiv ikke som almennyttige, hvorfor økonomisk støtte til politiske partier eller støtte til politiske formål ikke er fradragsberettigede for hverken personer eller virksomheder. Hvis valgbidraget bliver udbetalt fra et hovedaktionærselskab, kan udgiften anses for ydet i hovedaktionærens personlige interesse. Bidraget betragtes derfor…

Fristen for registrering i Ejerregistret nærmer sig

Den 15. juni 2015 åbner det nye Ejerregister, og inden da skal alle eksisterende og nye A/S, P/S, ApS og IVS registrere deres ejere i registret. Registret er offentligt og dermed åbent for alle. Det vil derfor fremgå af registret, hvilke selskaber der endnu ikke har opfyldt deres forpligtelse til at registrere deres ejerforhold. Alle…