Hvem kan få gældssanering

En personlig konkurs giver mulighed for at søge om gældssanering på særlige vilkår. Det samme er tilfældet, hvis man eller ens ægtefælle/samlever har drevet virksomhed i selskabsform, og man f.eks. har kautioneret for selskabets kassekredit. Gældssanering er tænkt som en hjælp i specielle situationer, hvorfor ikke alle kan få en gældssanering.

Gældssaneringsforslaget skal indeholde et budget med samtlige indtægter, men kun de helt nødvendige udgifter. Kreditorerne har krav på at få udbetalt det beløb, der eventuelt overstiger det såkaldte rådighedsbeløb.

Det er et krav, at man udnytter sin erhvervsevne fuldt ud. Man kan kun få gældssanering, hvis man er fuldtidsbeskæftiget og får en løn, der svarer til ens kvalifikationer, medmindre man er tilkendt flexjob, førtidspension eller folkepension.

Gældens størrelse skal være så uoverskuelig, at man ikke har mulighed for at afdrage den over 5-10 år, og gælden skal som udgangspunkt være u-sikret. Gælden må f.eks. ikke være pantsikret i fast ejendom, bil eller lignende.

Rådighedsbeløbet hver måned skal være af en sådan størrelse, at det ikke forventes, at man er nødsaget til at stifte ny gæld. Og ens udgifter til f.eks. husleje skal stå i forhold til husstandens størrelse og indtægter i øvrigt.

Muligheden for at betale kreditorerne vurderes som udgangspunkt ud fra husstandens budget, hvorfor ægtefælles/samlevers indtægt vil indgå i det beløb, der eventuelt skal betales til kreditorerne. Dog kan der undtages fra dette, såfremt gælden er stiftet, inden samlivet blev indledt.

Som gældssaneringssøgende har man krav på at have et rådighedsbeløb, hvor det for enlige i 2014 er sat til 5.850 kr./måned og for samlevende er sat til 9.920 kr./måned. For hvert barn under 2 år forhøjes rådighedsbeløbet med 1.600 kr., for børn i alderen 2-6 år forhøjes rådighedsbeløbet med 2.040 kr. og for børn i alderen 7-17 år forhøjes rådighedsbeløbet med 2.940 kr.

Overstiger husstandens rådighedsbeløb ovennævnte beløb, skal differencen tilbydes kreditorerne i en 5-årig periode.


Opnås gældssaneringen i forlængelse af en konkurs, skal kreditorerne have udbetalt dividenden i 3 år. De opsparede beløb udbetales normalt en gang om året til kreditorerne.

Ved konkurs skal man som udgangspunkt indlevere en ansøgning om gældssanering til skifteretten, inden skifteretten indkalder til afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Ansøgningsskemaet ligger på www.domstol.dk under selvbetjening og blanketter.