Skatteborgerne får fortsat indsigt i egne sager

Borgerne skal fortsat have mulighed for at få adgang til oplysninger i deres egne skattesager. Derfor dropper SKAT et styresignal om aktindsigt for parter i interne arbejdsdokumenter. Skatteminister, Morten Østergaard, har netop stadfæstet dette på et samråd i Folketinget.

Den 19. marts 2014 sendte SKAT styresignalet om aktindsigt for parter i interne arbejdsdokumenter i høring i henholdsvis Skattekontaktudvalget og Momskontaktudvalget. Dette resulterede i en række kritiske reaktioner og høringssvar – særligt i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt styresignalet ville forringe borgernes adgang til aktindsigt i egne sager.

På grund af denne høring har SKAT besluttet, at styresignalet ikke skal udsendes med den formulering, der var planen i første omgang.

Morten Østergaard begrunder yderligere dette med, at der skal være åbenhed og gennemsigtighed omkring SKATs arbejde, og at der selvsagt ikke må kunne opstå tvivl om borgerens mulighed for at få adgang til relevante oplysninger i sin egen skattesag.