Rykkerbreve i den digitale postkasse

Hvert år sender Erhvervsstyrelsen rykkere ud til virksomheder, der afleverer årsrapporten for sent. Fra den 1. juni 2014 vil rykkerbrevene blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, som har været obligatorisk at have siden 1. november 2013.

Hvis virksomhederne ikke afleverer deres årsrapporter rettidigt, vil de fremover modtage rykkerskrivelser i deres digitale postkasse. Virksomhedens øverste ledelse modtager en bøde, hvis årsrapporten ikke indsendes inden 8 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen. Reglerne og indsendelsesfristerne er de samme – det er kun måden, som rykkerbrevet sendes ud på, der er ændret.

Er årsrapporten ikke indsendt efter 4 uger, kan virksomheden blive tvangsopløst. Derfor er det vigtigt at holde øje med virksomhedens digitale postkasse.