NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Ændring i virksomhedsordningen vedtaget af folketinget den 9. september 2014

Ændringerne har virkning allerede fra 11. juni i år, således, at man fra denne dato ikke kan spare op i virksomhedsordningen, hvis man har en negativ indskudsskonto. Det samme gælder, hvis virksomhedens aktiver er stillet som sikkerhed for private lån. Der etableres en overgangsordning med en bagatelgrænse på 500.000 Med loven er der indført en…

Præcisering af arbejdsudlejereglerne

I 2012 blev arbejdsudlejereglerne strammet, hvilket betød, at der skulle betales arbejdsudlejeskat i alle de tilfælde, hvor en opgave i Danmark blev løst af en udenlandsk underleverandør, hvis opgaven lå inden for rammerne for den danske virksomheds aktiviteter.SKAT har netop udsendt et styresignal, hvori arbejdsudlejereglerne bliver præciseret. De væsentligste dele af præciseringen er:  Det er…

Omvendt betalingspligt for moms på elektroniske medier

Fra 1. juli 2014 er der blevet indført omvendt betalingspligt af moms for indenlandsk handel med mobiltelefoner, tablet-pc’er, bærbare computere, integrerede kredsløbsanordninger og spillekonsoller mellem danske virksomheder. Dette skal sikre staten mod indtægtstab ved manglende afregning af moms, idet momsindbetalingen og momsfradraget foretages af den samme virksomhed (køberen). Integrerede kredsløbsanordninger er defineret som computerchips i…

Private skal også have digital postkasse

Siden november 2013 har det været et krav, at virksomheder skal have en digital postkasse. Det bliver nu også et krav til de private borgere, hvilket gælder fra 1. november 2014. Kravet gælder for alle personer, der bor i Danmark, har et cpr-nummer og er over 15 år gammel. Man skal tilmelde sig Digital Post…

Rykkerbreve i den digitale postkasse

Hvert år sender Erhvervsstyrelsen rykkere ud til virksomheder, der afleverer årsrapporten for sent. Fra den 1. juni 2014 vil rykkerbrevene blive sendt til virksomhedens digitale postkasse, som har været obligatorisk at have siden 1. november 2013. Hvis virksomhederne ikke afleverer deres årsrapporter rettidigt, vil de fremover modtage rykkerskrivelser i deres digitale postkasse. Virksomhedens øverste ledelse…