NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Skatteborgerne får fortsat indsigt i egne sager

Borgerne skal fortsat have mulighed for at få adgang til oplysninger i deres egne skattesager. Derfor dropper SKAT et styresignal om aktindsigt for parter i interne arbejdsdokumenter. Skatteminister, Morten Østergaard, har netop stadfæstet dette på et samråd i Folketinget.Den 19. marts 2014 sendte SKAT styresignalet om aktindsigt for parter i interne arbejdsdokumenter i høring i…

Hvem kan få gældssanering

En personlig konkurs giver mulighed for at søge om gældssanering på særlige vilkår. Det samme er tilfældet, hvis man eller ens ægtefælle/samlever har drevet virksomhed i selskabsform, og man f.eks. har kautioneret for selskabets kassekredit. Gældssanering er tænkt som en hjælp i specielle situationer, hvorfor ikke alle kan få en gældssanering.Gældssaneringsforslaget skal indeholde et budget…

Tjek årsopgørelsen 2013

Det er vigtigt at tjekke årsopgørelsen grundigt igennem, idet nye procedurer hos SKAT har givet fejlbehæftede årsopgørelser.AktieudbytteSKAT har ændret på reglerne for indberetning af udbytte på aktier. Dette medfører, at der ikke længere skal udfyldes en særlig blanket vedrørende selskabet. Dette er der mange, der har overset, hvormed der er sket dobbeltindberetning af såvel udbytter…

Nej til blandet bil i virksomhedsordning

En blandet benyttet bil kan ifølge virksomhedsskatteloven indgå i virksomhedsordningen mod beskatning af fri bil. Det er ikke defineret nærmere, hvornår der foreligger en blandet anvendt bil.Skatterådet har netop fået et spørgsmål, hvor spørger har en virksomhedsordning, der udelukkende omfatter et solcelleanlæg. Solcelleanlægget er skattemæssigt erhvervsmæssig virksomhed. Spørger ønsker at placere sin bil i virksomhedsordningen…

Fradrag af renteudgifter i en ejerforening

En ejerforening havde besluttet, at der skulle ske en renovering af foreningens parkeringskældre. I den forbindelse har ejerforeningen som fuldmægtig optaget et byggelån på vegne af medlemmerne.Medlemmerne af ejerforeningen hæfter personligt og solidarisk for byggelånet.Ejerforeningen spørger i denne forbindelse, om medlemmerne kan fratrække renteudgifterne i deres skattepligtige indkomst.Hertil svarer Skat, at medlemmerne efter deres opfattelse…