NYHEDER

Har du lyst til at nørde lidt læsestof fra vores branche? Her finder du de sidste nye informationer, som er værd at vide om revisionsbranchen:

Julegaven til forretningsforbindelserne

Hvornår skal julegaven til kunden eller en anden forretningsforbindelse betragtes som værende en reklamegave eller en repræsentationsgave? Det har nemlig betydning for den skatte- og momsmæssige behandling heraf. En reklamegave kan fradrages fuldt ud – både skatte- og momsmæssigt. Er der tale om en repræsentationsgave, kan momsen ikke fradrages, og skattemæssigt set er der kun…

Holdingselskabers fradragsret for moms

En nyere EU-dom har medført, at SKAT har udsendt et styresignal, der ændrer dansk praksis om holdingselskabers fradragsret for moms. Den øgede fradragsret gælder både for rådgiveromkostninger forbundet med erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber og ved øvrige omkostninger i holdingselskabet. Dette gælder fremadrettet og for omkostninger afholdt de sidste 10 år. Kravet for at opnå…

Ny grøn BoligJobordning fra 2016

BoligJobordningen – også kendt som håndværkerfradraget – fortsætter som en ny grøn ordning i 2016 og 2017. Den nye ordning fra 2016 vil blandt andet give fradrag for installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Desuden udvides ordningen med fradrag for ydelser i…

Betaling af frivillig acontoskat

Den 20. november har tidligere været sidste frist for selskabers indbetaling af frivillig acontoskat til imødegåelse af restskat. Fristen er nu forlænget til den 1. februar 2016. Acontoskat betales to gange om året – den 20. marts og den 20. november uanset, om selskabet har kalenderårsregnskab eller skævt regnskabsår. Den ordinære acontoskat beregnes og opkræves…

Momsfradrag af byggemodningsudgifter afholdt før 2011

Siden den 1. januar 2011 har momspligtige virksomheder haft pligt til at betale moms ved salg af byggegrunde og nye bygninger. Momspligten ved salg modsvares af, at sælgere af byggegrunde har fået adgang til at fradrage moms af deres udgifter vedrørende grundene. Hvis sælger har haft udgifter til byggemodning, advokat, revisor osv. inden 2011, har…