Momsperioder – Ændring i TastSelv Erhverv

Ændring i TastSelv Erhverv for indberetning af moms, lønsumsafgift og punktafgifter:

Stop for indberetning af flere perioder samlet, når man registrerer tilbage i tid

Fra den 10. december 2019 ændres systemet i TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan angive ordinært på flere perioder, når en virksomhed registrerer sig tilbage i tid.

Begrundelsen for ændringerne er blandt andet, at en samlet angivelse vil få en samlet forældelsesdato, selvom hver periode forælder hver for sig. Dette medfører problemer, når Skatteforvaltningen skal inddrive gæld.

Hvad betyder det?

Ændringen betyder, at hvis en virksomhed registrerer sig med en startdato tilbage i tid, bliver der oprettet perioder i TastSelv Erhverv svarende til de perioder, der ville have været oprettet, hvis virksomheden havde registreret sig rettidigt. Perioderne bliver derudover oprettet med de oprindelige frister.

Virksomheden skal derfor på TastSelv Erhverv indberette hver angivelse på de lovbestemte afregningsperioder, dvs. en måned, et kvartal osv.

Brug for hjælp?

Har du brug for mere hjælp, kan du ringe til Kundecentret på:

  • Moms/lønsum: 72 22 28 67
  • Punktafgifter: 72 22 28 10

Hilsen Skattestyrelsen

December 2019

Skattestyrelsen udfaser først TastSelv-koden i sommeren 2020

Skattestyrelsen udfaser først TastSelv-koden i sommeren 2020

Skattestyrelsen har lyttet til borgernes indvendinger: TastSelv-koden, som nogle borgere bruger, når de skal tjekke årsopgørelsen og forskudsopgørelsen på skat.dk, udfases først til sommer. Det sikrer alle mulighed for at indrette sig på ændringerne.

Skattestyrelsen har lagt op til at udfase TastSelv-koden fra årsskiftet for de borgere, der kan få NemID, da sikkerheden er højere for denne kode. Det har dog vist sig at give en gruppe borgere problemer.

Skattestyrelsen har derfor besluttet at udskyde tidspunktet for udfasningen af TastSelv-koden til 6.juli 2020.

De borgere, der især bliver påvirket af en hurtig udfasning af koden, er udlandsdanskere, der kan have problemer med at få et NemID inden årsopgørelsen i marts. Derudover har det også betydning for udenlandske sæsonarbejdere i Danmark, hvis de ikke havde sikret sig et NemID, inden de forlod landet.

Forslag til kommunikation om ophør af TastSelv-kode for borgere pr. 1. januar 2020.

Nu er det slut med TastSelv-koden for borgere

Fra 1. januar 2020 kan du ikke længere bruge din TastSelv-kode for borgere. Du skal i stedet bruge NemID, når du logger på TastSelv.  

Dine klienter kan give dig adgang til deres TastSelv på skat.dk/autorisation

Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et overgangsår i forhold til den nye ferielov.

Overgangsåret inden den nye ferielov står snart for døren, og det betyder, at du skal være ekstra opmærksom, når du indberetter feriepenge fra den 1. september. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du allerede nu læse, hvad den nye ferielov betyder for din indberetning af feriepenge til eIndkomst. Her kan du finde vejledning om overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Feriepenge – nu kan de også være brutto

Indtil nu har feriepenge altid skullet indberettes som nettoferiepenge, dvs. efter skat. Fra den 1. september skal du være opmærksom på, om de skal indberettes brutto eller netto. Det betyder, at det bliver ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes lønperioder, overenskomster og fratrædelsesdatoer for at kunne indberette korrekt

Læs mere på skats hjemmeside..Ny ferielov: få styr på indberetningen inden 1. september

Nye regler for revisorers efteruddannelse

Med den nye efteruddannelsesbekendtgørelse reduceres de fagområder som revisor skal tage efteruddannelse inden for fra 3 til 2 således, at fagområderne fremadrettet er:

  • Revisions- og erklæringsområdet
  • Anden relevant lovgivning og faglige standarder
  • Fagområdet ”Indirekte og direkte skatter” udgår som selvstændigt fagområde, men er indeholdt i ”Anden relevant lovgivning og faglige standarder”.

Inden for de 2 fagområder gives der i bekendtgørelsen flere eksempler på, hvad der kan medregnes som efteruddannelse. Eksempelvis er digitalisering, ledelse, hvidvasklovgivning og reglerne om persondatabeskyttelse nu positivt nævnt som emner, der kan medtages som efteruddannelse.

Fra den 3-års periode der begynder den 1. januar 2021, skal revisor vælge mellem 2 alternativer til opfyldelse af efteruddannelseskravet.

Læs mere hos Erhvervsstyrelsen

Nu er de nye regler om moms på gavekort trådt i kraft

Fra 1. juli 2019 skal de fleste virksomheder, der sælger gavekort, til at opkræve momsen allerede ved udstedelsen.

Folketinget vedtog i december nye regler om den momsmæssige behandling af vouchers (gavekort), efter EU’s direktiv, der skal eliminere uens momsregler på tværs af medlemslandene. Hidtil har virksomheder skulle opkræve moms ved indløsningen af gavekort, og ikke som det bliver fremadrettet, ved udstedelsen.

De nye regler medfører, at der med virkning fra den 1. juli 2019 skal der sondres mellem gavekort til ét formål, som er momspligtige på salgstidspunktet, og gavekort til flere formål, som behandles på samme måde, som praksis er i dag, altså med betaling af moms i forbindelse med indløsning.

Gavekort til ét formål

Et gavekort til ét formål er gavekort, som kun kan anvendes i ét land, og som kun kan anvendes til køb med samme momssats. Eftersom Danmark kun har én momssats, vil det betyde, at mange forretninger og kæder skal betale moms, når de sælger et gavekort. Salget vil udgøre en momspligtig forudbetaling for en vare/ydelse.

Til gengæld skal der ikke betales moms, når kunden indløser sit gavekort til et momspligtigt køb.

Selv om et gavekort ikke indløses, kan momsen ikke føres tilbage. Når der er tale om en forudbetaling, har kunden erhvervet ret til sit køb, og har selv valgt, ikke at benytte sig af denne ret.

Gavekort til flere formål

Hvis et gavekort kan anvendes til momsfrie køb, jf. momslovens § 13, kan anvendes til køb af aviser, hvor momssatsen er 0, eller kan anvendes i andre lande, vil der være tale om gavekort til flere formål. Dermed skal de sælges uden moms. Momsen afregnes når og hvis gavekortet indløses til et momspligtigt indkøb.

Det betyder samtidig, at der ikke skal afregnes moms, hvis et gavekort ikke indløses og dets pålydende værdi indtægtsføres.

Ovenstående er et uddrag af artikel af Søren Engers Pedersen, bragt i Respons – Oktober 2018.

Færre skal betale “bamse-afgift”

Grænsen, for hvornår der skal betales gevinstafgift, hæves

En lovændring har hævet grænsen for, hvornår der skal betales afgift af varegevinster af en række spil og konkurrencer.

Grænsen, for hvornår der skal betales afgift af varegevinster, blev hævet den 1. januar 2019 fra DKK 200 til DKK 750 pr. 1. januar 2019.

Ændringen sker for varegevinster i almennyttige lotterier, spil i forbindelse med offentlige forlystelser samt gevinster i konkurrencer og spil uden indsats.

En række af de virksomheder, som i dag skal betale gevinstafgift i forbindelse med Facebook-konkurrencer m.v., kan derfor slippe for registrering, når varens eller ydelsens værdi ikke overstiger DKK 750.

Gevinstafgiften af spil har hidtil skulle afregnes hver måned og efter lovændringer skal udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser fra d. 1. april 2019 opgøre, angive og indbetale gevinstafgiften kvartalsvis

Reglerne fremadrettetFremover vil der skulle betales gevinstafgift af en pengegevinst, når præmien er over DKK 200. Mens der først skal betales gevinstafgift af varer eller ydelser, når handelsværdien er over DKK 750.

Gevinstafgiften er 17,5%.

Andre ændringerHidtil har gevinstafgiften af spil i forbindelse med offentlige forlystelser skulle angives og afregnes hver måned.

Efter lovændringen skal udbydere af spil i forbindelse med offentlige forlystelser fra d. 1. april 2019 alene skulle opgøre, angive og indbetale gevinstafgiften kvartalsvis.

Læs mere her

Er din virksomhed klar til Brexit?

Erhvervstyrelsen har lanceret en tjekliste i forbindelse med Brexit, til dig der handler med England. 

Sådan kommer du i gang

  • Besvar spørgsmål relevant for din virksomhed.
  • Baseret på dine svar får du en oversigt over opmærksomhedspunkter, som kræver yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.


Du kan teste om din virksomhed er klar her.

Lovforslag om elektronisk fakturering vedtaget

Ny lov gør det lettere for virksomheder at sende elektroniske fakturaer på tværs af EU-medlemlande  

Nyt lovforslag om elektroniske fakturering ved offentlige udbud er nu vedtaget i folketinget. Loven stiller krav om, at de offentlige myndigheder og institutioner skal kunne modtage elektroniske fakturaer efter en ny europæisk standard.

Nye fordele for virksomheder

Det vil være en fordel for virksomheder som handler med andre europæiske myndigheder at anvende den europæiske standard, da de vil kunne fakturere på samme måde i hele EU. Den europæiske standard er udviklet, så den også kan anvendes til elektronisk fakturering, når virksomhederne handler med hinanden. Standardiseringen af faktureringen i EU´s indre makred gør det derfor nemmere for virksomheder at handle på tværs af EU – både med de offentlige myndigheder samt andre virksomheder.

Frivilligt for virksomheder 

Virksomheder der handler med danske myndigheder eller institutioner kan nu frit vælge, om de vil sende en elektronisk faktura i overensstemmelse med den eksisterende danske standard eller i stedet benytte den nye europæiske standard, og ligeldes ikke have øgede omkostninger ved lovforslaget.

Implementering

Anvendelsen af den europæiske e-fakturastandard implementeres gradvist blandt danske offentlige myndigheder. Den 18 april 2019 vil den være gældende for statslige myndigheder og indkøbscentraler, mens den for regionale, kommunale og andre decentrale ordregivere vil være gældende 18. april 2020. 

Læs mere her 

Skattekontoen: Husk 5 dages-reglen, når du indberetter og betaler

Når du indberetter moms, A-skat, AM-bidrag mm. for din virksomhed, skal du huske at skelne mellem indberetningsfristen og betalingsperioden. Du må meget gerne indberette i god tid før fristen, men betalingen via Skattekontoen skal først ske til selve fristen, eller tidligst fem hverdage før. Ellers bliver pengene tilbagebetalt.

Skattekontoen 5dagesregel grafik askat dec

Ifølge Opkrævningsloven må myndigheder som Skattestyrelsen ikke beholde virksomhedernes penge mere end fem hverdage – derefter skal vi tilbagebetale dem. Der er heldigvis flere måder at undgå at betale for tidligt:

A. Sæt betalingsdatoen til max fem hverdage før fristen

Hvis du betaler via netbank, kan du selv sætte betalingen til at ske på selve fristdatoen, eller max fem hverdage før.

B. Opret betalingsaftale ved Nets Leverandørservice

Du kan tilmelde dig automatisk betaling via NETS Leverandørservice – så trækkes pengene automatisk først til fristen.

C. Hæv grænsen for udbetaling på din Skattekonto

Du kan hæve udbetalingsgrænsen på din Skattekonto (op til 200.000 kr.). Er beløbet, du indbetaler, mindre end din udbetalingsgrænse, bliver beløbet ikke tilbagebetalt.

Se mere på skat.dk/skattekontoen 

Skattekontoen giver dig et samlet overblik over dine indberetninger, opkrævninger og ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Det er også her, du fastsætter udbetalingsgrænsen.